SAOPŠTENJE
Tržište rada - Zarade
25.01.2024
Konačni rezultati Periodika objavljivanja: mesečna Datum sledeće objave: 26.02.2024

Prosečne zarade po zaposlenom, novembar 2023.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za novembar 2023. godine iznosila je 123 971 dinar, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 89 956 dinara.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za novembar 2023. godine iznosila je 123 971 dinar, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 89 956 dinara.

Rast bruto i neto zarada, u periodu januar–novembar 2023. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 15,0% nominalno, odnosno 2,0% realno.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečne bruto i neto zarade za novembar 2023. godine nominalno su veće za 14,8%, a realno za 6,3%.

Medijalna neto zarada za novembar 2023. godine iznosila je 69 088 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. 

 

1. Prosečne zarade
Republika Srbija                                                                                                                                                                                RSD
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
XI 2023 I–XI 2023 XI 2023 I–XI 2023
Ukupno1239711175188995685175
Zarade zaposlenih u radnom odnosu1245651180469041185578
Zarade zaposlenih van radnog odnosa76263725625340950829
Zarade zaposlenih u pravnim licima1325441253939630191003
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih62287607894430443196
Javni sektor 1269231224009114487975
Van javnog sektora1227781155468947684044
2. Indeksi zarada
 
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
XI 2023
 X 2023
XI 2023
Ø 2022
 XI 2023
 XI 2022
I–XI 2023
I–XI 2022
  XI 2023
 X 2023
XI 2023
Ø 2022
XI 2023
XI 2022
I–XI 2023
I–XI 2022
Nominalni indeksi zarada103.5120.0114.8115.0103.7120.0114.8115.0
Realni indeksi zarada103.0105.0106.3102.0103.2105.0106.3102.0

Pogledajte tabele
Metodološka objašnjenja

Izvor podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti, Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Definicija zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak građana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine:

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).