SAOPŠTENJE
Tržište rada - Zarade
25.12.2023
Konačni rezultati Periodika objavljivanja: mesečna Datum sledeće objave: 25.01.2024

Prosečne zarade po zaposlenom, oktobar 2023.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za oktobar 2023. godine iznosila je 119 791 dinar, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 86 738 dinara.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za oktobar 2023. godine iznosila je 119 791 dinar, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 86 738 dinara.

Rast bruto i neto zarada, u periodu januar–oktobar 2023. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 15,0% nominalno, odnosno 1,4% realno.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečne bruto i neto zarade za oktobar 2023. godine nominalno su veće za 15,1%, a realno za 6,1%.

Medijalna neto zarada za oktobar 2023. godine iznosila je 67 124 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. 

 

1. Prosečne zarade
Republika Srbija                                                                                                                                                                                RSD
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
X 2023 I–X 2023 X 2023 I–X 2023
Ukupno1197911168688673884694
Zarade zaposlenih u radnom odnosu1203651173908717885092
Zarade zaposlenih van radnog odnosa75308721645273650551
Zarade zaposlenih u pravnim licima1278601246739269890469
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih61722606374385543084
Javni sektor 1246441219458954387655
Van javnog sektora1178271148178560483497
2. Indeksi zarada
 
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
X 2023
 IX 2023
X 2023
Ø 2022
 X 2023
 X 2022
I–X 2023
I–X 2022
  X 2023
 IX 2023
X 2023
Ø 2022
X 2023
X 2022
I–X 2023
I–X 2022
Nominalni indeksi zarada102.0115.9115.1115.0102.0115.8115.1115.0
Realni indeksi zarada101.7101.9106.1101.4101.7101.8106.1101.4

Pogledajte tabele
Metodološka objašnjenja

Izvor podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti, Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Definicija zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak građana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine:

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).