SAOPŠTENJE
Tržište rada - Zarade
25.09.2023
Konačni rezultati Periodika objavljivanja: mesečna Datum sledeće objave: 25.10.2023

Prosečne zarade po zaposlenom, jul 2023.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za jul 2023. godine iznosila je 115 664 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 83 781 dinar.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za jul 2023. godine iznosila je 115 664 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 83 781 dinar.

Rast bruto i neto zarada, u periodu januar–jul 2023. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 15,3% nominalno, odnosno 0,3% realno.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečne bruto i neto zarade za jul 2023. godine nominalno su veće za 14,6%, a realno za 1,9%.

Medijalna neto zarada za jul 2023. godine iznosila je 64 734 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. 

 

1. Prosečne zarade
Republika Srbija                                                                                                                                                                                RSD
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
VII 2023 I–VII 2023 VII 2023 I–VII 2023
Ukupno1156641160678378184143
Zarade zaposlenih u radnom odnosu1162061165818419484535
Zarade zaposlenih van radnog odnosa70848713924960150017
Zarade zaposlenih u pravnim licima1234571238018954089869
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih59900602914256642845
Javni sektor 1192101211848573087123
Van javnog sektora1142401139998299882938
2. Indeksi zarada
 
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
VII 2023
 VI 2023
VII 2023
Ø 2022
 VII 2023
 VII 2022
I–VII 2023
I–VII 2022
  VII 2023
 VI 2023
VII 2023
Ø 2022
VII 2023
VII 2022
I–VII 2023
I–VII 2022
Nominalni indeksi zarada98.0112.0114.6115.397.9111.8114.6115.3
Realni indeksi zarada98.199.4101.9100.398.099.2101.9100.3

Pogledajte tabele
Metodološka objašnjenja

Izvor podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti, Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Definicija zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak građana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine:

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).