SAOPŠTENJE
Tržište rada - Registrovana zaposlenost
30.01.2023
Prethodni rezultati Periodika objavljivanja: kvartalna Datum sledeće objave: 27.04.2023

Registrovana zaposlenost, IV kvartal 2022.

Prema administrativnim izvorima, 53 936 zaposlenih više je nego u istom periodu prošle godine.

U četvrtom kvartalu 2022. godine ukupan broj zaposlenih je iznosio 2 342 244 lica. Od ukupnog broja, 1 881  507 zaposleno je u pravnim licima, 404 988 predstavljaju preduzetnici, lica zaposlena kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost, a 55 749 lica predstavljaju registrovani individualni poljoprivrednici.

U odnosu na četvrti kvartal 2021. godine, ukupan broj zaposlenih je veći za 53 936 lica, odnosno za 2,4%, pri čemu je broj zaposlenih u pravnim licima porastao za 49 741 lice, tj. za 2,7%, broj preduzetnika, zaposlenih kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost povećan je za 7 472 lica, tj. za 1,9%, dok je broj registrovanih individualnih poljoprivrednika smanjen za  3 277 lica, tj. za 5,6%.

U odnosu na prethodni kvartal, ukupan broj zaposlenih je veći za 33 289 lica, tj. za 1,4%, pri čemu je broj zaposlenih u pravnim licima porastao za 25 472 lica, tj. za 1,4%, broj preduzetnika, zaposlenih kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost povećan je za 7 741 lice, tj. za 1,9%, dok je broj registrovanih individualnih poljoprivrednika povećan za 76 lica, tj. za 0,1%.


1. Registrovana zaposlenost

  Broj zaposlenih Promene u odnosu na prethodni kvartal Promene u odnosu na isti kvartal prethodne godine
IV kvartal
2022
razlike indeksi razlike indeksi
Registrovana zaposlenost - ukupno234224433289101.453936102.4
Zaposleni u pravnim licima (u radnom odnosu i van radnog odnosa)188150725472101.449741102.7
Preduzetnici i zaposleni kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost (u radnom odnosu i van radnog odnosa)4049887741101.97472101.9
Registrovani induvidualni poljoprivrednici5574976100.1-327794.4

2. Zaposleni u pravnim licima (privredna društva, preduzeća, zadruge, ustanove i druge organizacije), lica koja samostalno obavljaju delatnost, preduzetnici i zaposleni kod njih

  Broj zaposlenih Promene u odnosu na prethodni kvartal Promene u odnosu na isti kvartal prethodne godine
IV kvartal
2022
razlike indeksi razlike indeksi
Zaposleni u radnom odnosu i van radnog odnosa - ukupno228649533213101.557213102.6
Svega zaposleni u radnom odnosu222583339138101.856196102.6
   Zaposleni u pravnim licima182540531407101.849348102.8
   Preduzetnici i zaposleni kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost4004287731102.06848101.7
Svega zaposleni van radnog odnosa60662-592491.11017101.7
   Zaposleni u pravnim licima56102-593490.4393100.7
   Preduzetnici i zaposleni kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost456010100.2624115.9

Pogledajte tabele

Prikaži sve tabele

 

Metodološka objašnjenja

Istraživanje o registrovanoj zaposlenosti zasniva se na kombinovanju podataka Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) i Statističkog poslovnog registra (SPR). Podaci o obveznicima plaćanja doprinosa obaveznog socijalnog osiguranja i osiguranicima, po osnovu rada, dobijaju se od CROSO. Podaci o poslovnim subjektima i njihovim osnovnim obeležjima dobijaju se od SPR. Distribucija zaposlenih po opštinama i delatnostima, u okviru poslovnog subjekta, vrši se prema strukturama koje su formirane na osnovu podataka o lokalnim jedinicama.

Definicija registrovane zaposlenosti - Pod pojmom zaposleni podrazumevaju se lica koja imaju formalno-pravni ugovor o zaposlenju, odnosno zasnovan radni odnos sa poslodavcem, na određeno ili neodređeno vreme; lica koja rade van radnog odnosa, na osnovu ugovora o delu ili na osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova; lica koja obavljaju samostalne delatnosti ili su osnivači privrednih društava ili preduzetničkih radnji; kao i lica koja obavljaju poljoprivredne delatnosti a nalaze se u evidenciji Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Prikazivanje podataka po delatnostima vrši se u skladu sa Uredbom o klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 54/10), dok je teritorijalna podela izvršena prema Uredbi o nomenklaturi statističkih teritorijalnih jedinica („Službeni glasnik RS“, broj 109/09 i 46/10).

Podaci o registrovanoj zaposlenosti, prikazani po regionima, izvedeni su na osnovu opštine rada zaposlenih.

Kvartalni podatak o broju zaposlenih izračunava se kao aritmetička sredina broja zaposlenih za tri meseca posmatranog kvartala. Mesečni podatak o broju zaposlenih predstavlja stanje broja zaposlenih pretposlednjeg radnog dana u mesecu.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).