САОПШТЕЊЕ
Становништво - Рођени и умрли
25.10.2023
Претходни резултати Периодика објављивања: месечна Датум следеће објаве: 24.11.2023

Живорођени и умрли, јануар-септембар 2023.

У Републици Србији, у периоду јануар‒септембар 2023. године, бележи се пад живорођених од 388 односно за 0,8%, као и пад умрлих од 13 861 или за 16,2%, у поређењу са истим периодом претходне године.

У овом саопштењу приказани су претходни резултати о живорођеним и умрлим након уписа чињенице рођења и смрти у матичне књиге рођених и умрлих. Подаци су приказани према месецу регистрације, тј. месецу уписа у матичне књиге рођених и умрлих у 2022. и 2023. години.

У Републици Србији, у периоду јануар‒септембар 2023. године, број живорођених је износио 45 551. У односу на исти период претходне године, када је број живорођених износио 45 939, бележи се пад од 388 односно за 0,8%.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар‒септембар 2023. године износио је 71 881 и, у поређењу са истим периодом претходне године, када је број умрлих био 85 742, бележи се пад од 13 861 или за 16,2%.

 


Табела 1. Живорођени у Републици Србији према месецу регистрације, 2022. и 2023.

  Јануар Фебруар Март Април Мај Јун Јул Август Септембар Октобар Новембар Децембар
2022482947675242432650075163505558555695546254065443
2023540146824843430449705003528258915175
Индекс 2023/2022111.898.292.499.599.396.9104.5100.690.9

Табела 2. Умрли у Републици Србији према месецу регистрације, 2022. и 2023.

  Јануар Фебруар Март Април Мај Јун Јул Август Септембар Октобар Новембар Децембар
2022113921309411250847983877744784891588390845479308713
2023937286658648748881567289771076226931
Индекс 2023/202282.366.276.988.397.294.198.283.282.6

Погледајте табелe

 

Методолошка објашњења

Исказани подаци о живорођеним и умрлим прикупљају се у оквиру месечног извештаја виталне статистике (образац Дем-5). Извештај се попуњава на основу податка о рођеним и умрлим након уписа чињенице рођења и смрти у матичне књиге рођених и умрлих где се случај десио.

Републички завод за статистику од 1998. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).