САОПШТЕЊЕ
Животна средина - Воде
26.05.2023
Претходни резултати Периодика објављивања: годишња

Снабдевање питком водом и отпадне воде из насеља, 2022.

У 2022. години, за потребе снабдевања питком водом захваћено је 2,3% више воде, док је укупна количина отпадних вода из насеља већа за 2,5% у односу на 2021. годину.

У 2022. години, за потребе снабдевања питком водом захваћено је 702 милиона m3, што представља 2,3% више воде у односу на 2021. годину. Од укупно захваћене количине воде, 63% су подземне и изворске воде, 27,3% је из водотокова, а 9,6% су воде из језера и акумулација. Корисницима је укупно испоручено 456 милиона m3, што је за 2,3% више од количине воде испоручене у 2021. Домаћинствима је испоручено 327 милиона m3, што представља 71,7% од укупно испоручене воде. Индустријском сектору1) је испоручено 45 милиона m3 (9,8%), а осталим корисницима2) 85 милиона m3 (18,6%). У поређењу са претходном годином, домаћинствима је испоручено за 1,1% мање воде, индустријском сектору за 1,0% више, а осталим корисницима је испоручено 18,8% више воде. Удео губитака воде у укупном водозахвату у 2022. години виши је за 2,1% у односу на 2021. годину. Дужина водоводне мреже у 2022. години износила је 50 013 km, што представља 2,3% више у односу на претходну годину. Нових корисника прикључених на водоводну мрежу је за 0,3% више него 2021. године.


1. Воде испоручене корисницима, 2022.

мил. m3
  Укупно Домаћинствима Индустријском сектору1) Осталим корисницима2)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА4564585327
Београдски регион1461924103
Регион Војводине11481691
Регион Шумадије и Западне Србије11362977
Регион Јужне и Источне Србије83111656
Регион Косовo и Метохијa

Укупна количина отпадних вода из насеља у 2022. години већа је за 2,5% него у 2021. години. Количина отпадних вода испуштена у јавну канализацију повећала ce за 3,5%, док је количина отпадних вода испуштена у септичке јаме незнатно већа у поређењу са 2021. годином. Када је реч о испуштању отпадних вода у канализацију у 2022. години у односу на 2021, домаћинства бележе повећање од 0,4%, индустријски сектор1) смањење од 4,4%, а остали корисници2) повећање од 21,3%. У 2022. години пречишћено је 2,9% више отпадних вода него у 2021. години, а најзаступљенији начин пречишћавања био је секундарни третман. Мрежа јавне канализације у 2022. години дужа је за 2,2% у односу на 2021. годину, док је нових прикључака на канализациону мрежу у 2022. години било 0,7% више него претходне године.


Табеле:

1) Индустријски сектор: Рударство; Прерађивачка индустрија; Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром.

2) Остали корисници: Пољопривреда, шумарство и рибарство; Грађевинарство и услужне делатности.

 

Методолошка објашњења

Методолошка објашњења о снабдевању питком водом и отпадним водама из насеља налазе се на веб-страни Републичког завода за статистику: http://www.stat.gov.rs/sr-latn/istrazivanja/methodology-and-documents/?a=25&s=2501.

Серије података о снабдевању питком водом и отпадним водама из насеља од референтне 2008. године доступне су у оквиру базе података Завода: http://data.stat.gov.rs/?caller=SDDB, као и публикацијама: http://www.stat.gov.rs/sr-latn/oblasti/zivotna-sredina/.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).