САОПШТЕЊЕ
Тржиште рада - Регистрована запосленост
30.01.2023
Претходни резултати Периодика објављивања: годишња

Регистрована запосленост, 2022.

Према административним изворима, 36 444 запослених више је него претходне године. 

Укупан број запослених у 2022. години износио је 2 310 035, што у односу на претходну годину представља повећање од 1,6%. Запослених у правним лицима било је 1 856 415, што у односу на претходну годину представља повећање од 2,2%. Предузетника и запослених код њих, као и лица која самостално обављају делатност било је 397 058, што у односу на претходну годину представља повећање од 0,3%. Регистрованих индивидуалних пољопривредника било је 56 562, што у односу на претходну годину представља смањење од 7,2%.


1.Регистрована запосленост

  Број запослених Промене у односу на претходну годину
Ø 2022 разлике индекси
Регистрована запосленост - укупно231003536444101.6
Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа)185641539701102.2
Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа)3970581141100.3
Регистровани индувидуални пољопривредници56562-439892.8

2. Запослени у правним лицима (привредна друштва, предузећа, задруге, установе и друге организације), лица која самостално обављају делатност, предузетници и запослени код њих

  Број запослених Промене у односу на претходну годину
Ø 2022 разлике индекси
Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно225347340842101.8
Свега запослени у радном односу219090739495101.8
   Запослени у правним лицима179817838629102.2
   Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност392729866100.2
Свега запослени ван радног односа625671348102.2
   Запослени у правним лицима582371072101.9
   Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност4329275106.8

Погледајте табелe