SAOPŠTENJE
Tržište rada - Zarade
25.01.2022
Konačni rezultati Periodika objavljivanja: mesečna Datum sledeće objave: 25.02.2022

Prosečne zarade po zaposlenom, novembar 2021.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za novembar 2021. godine iznosila je 95 312 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 69 136 dinara.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za novembar 2021. godine iznosila je 95 312 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 69 136 dinara.

Rast bruto zarada u periodu januar–novembar 2021. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 9,1% nominalno, odnosno 5,2% realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 9,3% nominalno i za 5,4% realno.

U poredjenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za novembar 2021. godine nominalno je veća za 13,2%, a realno za 5,3%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 13,5%, odnosno za 5,6% realno.

Medijalna neto zarada za novembar 2021. godine iznosila je 51 782 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. 

1. Prosečne zarade
Republika Srbija                                                                                                                                                                                RSD
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
XI 2021 I–XI 2021 XI 2021 I–XI 2021
Ukupno95312897346913665058
Zarade zaposlenih u radnom odnosu95778901416949465372
Zarade zaposlenih van radnog odnosa60226586004220141057
Zarade zaposlenih u pravnim licima101817957727395069529
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih49679477243536933948
Javni sektor 1037741008347457572505
Van javnog sektora91779850406686561909
2. Indeksi zarada
 
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
XI 2021
 X 2021
XI 2021
Ø 2020
 XI 2021
 XI 2020
I–XI 2021
I–XI 2020
  XI 2021
 X 2021
XI 2021
Ø 2020
XI 2021
XI 2020
I–XI 2021
I–XI 2020
Nominalni indeksi zarada104.6114.9113.2109.1104.7115.1113.5109.3
Realni indeksi zarada103.7106.9105.3105.2103.8107.1105.6105.4

Pogledajte tabele
Metodološka objašnjenja

Izvor podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti, Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Definicija zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak gradjana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine:

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).