SAOPŠTENJE
Obrazovanje - Visoko obrazovanje
26.12.2022
Prethodni rezultati Periodika objavljivanja: godišnja Datum sledeće objave: 26.12.2023

Novoupisani studenti na akademske/strukovne studije

Prvu godinu osnovnih studija u 2022/23. školskoj godini, u Republici Srbiji upisalo je 49387 studenata, na svim visokoškolskim ustanovama.

Od ukupnog broja brucoša 21430 (43,4%) jesu muškarci, a 27957 (56,6%) jesu žene.

U 2022/2023. školskoj godini prvu godinu na državnim fakultetima upisalo je 28372 studenta (57,5%), privatnim fakultetima 9055 (18,3%), državnim akademijama strukovnih studija i visokim školama 9717 (19,7%) i privatnim visokim školama 2243 studenta (4,5%).

Posmatrano prema načinu finansiranja studija, 49,7% novoupisanih studenata su korisnici budžeta, dok 50,3% čine samofinansirajući studenti.

1.Novoupisani studenti, 2022.

Teritorija Ukupno Budžet Samofinansirajući
svega muški ženski svega muški ženski svega muški ženski
REPUBLIKA SRBIJA493872143027957245501030114249248371112913708
Državni fakulteti28372115311684119617803911578875534925263
Privatni fakulteti905543164739---905543164739
Državne akademije/visoke škole strukovnih studija971746465071493322622671478423842400
Privatne visoke škole22439371306---22439371306
  SRBIJA – SEVER378161638321433169016917998420915946611449
  Državni fakulteti211508469126811403055398491712029304190
  Privatni fakulteti854940964453---854940964453
  Državne akademije/visoke škole strukovnih studija604529663079287113781493317415881586
  Privatne visoke škole20728521220---20728521220
      Beogradski region26962116021536011177449966781578571038682
      Državni fakulteti1386753628505917435105664469318522841
      Privatni fakulteti655331513402---655331513402
      Državne akademije/visoke škole strukovnih studija44912249224220039891014248812601228
      Privatne visoke škole20518401211---20518401211
      Region Vojvodine1085447816073572424183306513023632767
      Državni fakulteti728331074176485620292827242710781349
      Privatni fakulteti19969451051---19969451051
      Državne akademije/visoke škole strukovnih studija1554717837868389479686328358
      Privatne visoke škole21129---21129
  SRBIJA – JUG1157150476524764933844265392216632259
  Državni fakulteti72223062416055872500308716355621073
  Privatni fakulteti506220286---506220286
  Državne akademije/visoke škole strukovnih studija367216801992206288411781610796814
  Privatne visoke škole1718586---1718586
      Region Šumadije i Zapadne Srbije62452674357140531758229521929161276
      Državni fakulteti355715751982279812751523759300459
      Privatni fakulteti362136226---362136226
      Državne akademije/visoke škole strukovnih studija221791113061255483772962428534
      Privatne visoke škole1095257---1095257
      Region Južne i Istočne Srbije5326237329533596162619701730747983
      Državni fakulteti366514872178278912251564876262614
      Privatni fakulteti1448460---1448460
      Državne akademije/visoke škole strukovnih studija1455769686807401406648368280
      Privatne visoke škole623329---623329
      Region Kosovo i Metohija---------------------------

                                                                     Metodološka objašnjenja

Podaci o novoupisanim studentima rezultat su redovnog godišnjeg istraživanja koje se sprovodi na početku svake školske godine. Podaci se prikupljaju putem obrasca „Godišnji izveštaj o novoupisanim studentima u I godinu studija (jun-septembar)“ – obrazac ŠV-22a, a obuhvat istraživanjem je potpun.

Prikazani su podaci o studentima koji su prvi put upisali prvu godinu osnovnih studija na državnim i privatnim fakultetima, akademijama strukovnih studija i visokim školama u junu i septembru, po regionima, načinu finansiranja i polu studenata.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).