SAOPŠTENJE
Tržište rada - Zarade
25.02.2022
Konačni rezultati Periodika objavljivanja: mesečna Datum sledeće objave: 25.03.2022

Prosečne zarade po zaposlenom, decembar 2021.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za decembar 2021. godine iznosila je 102 196 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 74 629 dinara.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za decembar 2021. godine iznosila je 102 196 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 74 629 dinara.

Rast bruto zarada u periodu januar–decembar 2021. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 9,4% nominalno, odnosno 5,2% realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 9,6% nominalno i za 5,4% realno.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za decembar 2021. godine nominalno je veća za 12,5%, a realno za 4,3%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 12,9%, odnosno za 4,6% realno.

Medijalna neto zarada za decembar 2021. godine iznosila je 53 349 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

1. Prosečne zarade
Republika Srbija                                                                                                                                                                                RSD
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
XII 2021 I–XII  2021 IV kvartal XII  2021 I–XII  2021 IV kvartal
Ukupno1021969078496211746296586469936
Zarade zaposlenih u radnom odnosu1026909119896690750146618470306
Zarade zaposlenih van radnog odnosa636475901860483445934135042379
Zarade zaposlenih u pravnim licima10905396893102721797597039374770
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih534364819650473381513429635973
Javni sektor 103578101064102627745267267473797
Van javnog sektora1016188644093525746736298768320
2. Indeksi zarada
 
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
XII 2021
 XI 2021
XII 2021
Ø 2020
 XII 2021
 XII 2020
I–XII 2021
I–XII 2020
  XII 2021
 XI 2021
XII 2021
Ø 2020
XII 2021
XII 2020
I–XII 2021
I–XII 2020
Nominalni indeksi zarada107.2123.2112.5109.4107.9124.2112.9109.6
Realni indeksi zarada106.8114.2104.3105.2107.5115.1104.6105.4

Pogledajte tabelePrikaži sve tabele

Metodološka objašnjenja

Izvor podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti, Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Definicija zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak građana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine:

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).