САОПШТЕЊЕ
Попис становништва, домаћинстава и станова - Попис 2022
21.12.2022
Претходни резултати Периодика објављивања: десетогодишња

Први резултати Пописa становништва, домаћинстава и станова 2022.

Према првим резултатима Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године, у Републици Србији живи 6 690 887 становника. Пописом 2022. прикупљени су подаци и о 2 520 854 домаћинстава и 3 628 175 станова.

Према првим резултатима Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године (Попис), у Републици Србији живи 6 690 887 становника. Пописом су прикупљени и подаци о 2 520 854 домаћинстава и 3 628 175 станова.

Попис је спроведен од 1. до 31. октобра 2022. године. У неколико већих градова теренско прикупљање података је продужено до 7. новембра. Такође, грађанима који, из било ког разлога, нису пописани омогућено је телефонско пописивање до 17. новембра 2022. године.

С обзиром на сврху пописа становништва – да обезбеди свеобухватну слику целе популације – у складу са позитивном међународном праксом, база података добијена директним пописивањем допуњена је подацима из административних евиденција.

Први резултати  Пописа садрже основне податке о укупном броју пописаних лица, броју становника, домаћинстава и станова, према стању на дан 30. септембра 2022.

Први резултати Пописа подложни су променама током статистичке обраде података. Коначни резултати Пописа биће публиковани сукцесивно, и то од априла 2023. до јуна 2024. године.

Попис није спроведен на територији АП Косово и Метохија.

1. Становништво према пописима 2022. и 2011, по регионима

  Укупно пописана лица Број становника 2022. Укупан број становника, Попис 2011 Апсолутни пораст-пад 2022-2011 Индекс 2011=100
број пописаних становника допуна из администра-тивних извора укупан број становника
РЕПУБЛИКА СРБИЈА6869504647257021831766908877186862-49597593.10
СРБИЈА – СЕВЕР3447234330353613138334349193591249-15633095.65
Београдски регион16682731597765877981685563165944026123101.57
Регион Војводине177896117057714358517493561931809-18245390.56
СРБИЈА – ЈУГ342227031690348693432559683595613-33964590.55
Регион Шумадије и Западне Србије189365917848924989918347912031697-19690690.31
Регион Јужне и Источне Србије152861113841423703514211771563916-14273990.87
Регион Косовo и Метохијa.....................

Према првим резултатима Пописа 2022, у Републици Србији живи 6 690 887 становника. У односу на Попис 2011. године, укупан број становника смањен је за 495 975, односно за 6,9%. Смањење броја становника забележено је у свим регионима (око 10%), осим у Београдском региону где је број становника повећан за око 1,6%.

2. Домаћинства и станови, према пописима 2022. и 2011, по регионима

  Пописана домаћинства Пописани станови
Попис 2022 Попис 2011 апсолутни пораст-пад 2022-2011 индекс 2011=100 Попис 2022 Попис 2011 апсолутни пораст-пад 2022-2011 индекс 2011=100
РЕПУБЛИКА СРБИЈА2520854248788632968101.3336281753231931396244112.26
СРБИЈА – СЕВЕР1334776130259032186102.4717688881582973185915111.74
Београдски регион65284760643346414107.65871245734909136336118.55
Регион Војводине681929696157-1422897.9689764384806449579105.85
СРБИЈА – ЈУГ11860781185296782100.0718592871648958210329112.76
Регион Шумадије и Западне Србије660635662769-213499.681018812903139115673112.81
Регион Јужне и Источне Србије5254435225272916100.5684047574581994656112.69
Регион Косовo и Метохијa........................

Пописом 2022. прикупљени су подаци о 2 520 854 домаћинстава и 3 628 175 станова. Није забележена значајнија промена у укупном броју домаћинстава (пораст од 1,33%), док је укупан број станова већи за 12,26% у односу на Попис 2011. Највећи пораст броја станова забележен је у Београдском региону (18,55%).

3. Становништво, домаћинства и станови, према Попису 2022, по општинама и градовима

  Укупно пописана лица Број становника Број пописаних домаћинстава Број пописаних станова
број пописаних становника допуна из администра-тивних извора укупан број становника
РЕПУБЛИКА СРБИЈА68695046472570218317669088725208543628175
СРБИЈА – СЕВЕР34472343303536131383343491913347761768888
Београдски регион16682731597765877981685563652847871245
Београдска област (Град Београд)16682731597765877981685563652847871245
   Барајево2664425825779266041010118579
   Вождовац17482616572893471750756818489544
   Врачар54605516104158557682447437556
   Гроцка82736800683367834353032246780
   Звездара170180160555113681719237009395785
   Земун173607168929104391793686574682748
   Лазаревац55378542421271555131999826425
   Младеновац49569479551065490201685324223
   Нови Београд211020200518929420981283919101583
   Обреновац69219670462330693762417135094
   Палилула179219170614120581826727055791717
   Раковица1026549989250291049214122448718
   Савски венац36562335952836364311582524076
   Сопот193291866358319246722415217
   Стари град43650409313781447122026931947
   Сурчин45056438891706455951514718868
   Чукарица17401916770583871760926874082385
Регион Војводине17789611705771435851749356681929897643
Западнобачка област 15874815306029431560036287381256
   Сомбор73062700241497715212929938177
   Апатин243032298939423383990413172
   Кула3627035372568359401389617305
   Оџаци251132467548425159977412602
Јужнобанатска област266210255144672026186498183132305
   Панчево11577911247134391159104356554589
   Алибунар17625169293511728064209813
   Бела Црква15748141043411444555998891
   Вршац46880447131259459721717124177
   Ковачица225102107442221496834611053
   Ковин2903627671613282841045414722
   Опово94899326150947631614070
   Пландиште91438856145900134674990
Јужнобачка област61717858930818146607454237695308112
   Нови Сад37601235404013081367121147588194022
   Бач11811114801391161946225936
   Бачка Паланка4858747779888486671834922267
   Бачки Петровац12074114331981163146395789
   Беочин13852135035061400952668618
   Бечеј3108230205763309681261116379
   Врбас3692336123834369571329415684
   Жабаљ239102343959724036809110141
   Србобран14533142302481447857227067
   Сремски Карловци79857724201792530905049
   Темерин261212545447825932942110857
   Тител14288138982131411150026303
Севернобанатска област12147211669224551191475017865831
   Кикинда50082486791012496911957624070
   Ада14236132352151345059667937
   Кањижа209052023128920520924311949
   Нови Кнежевац88388592167875935925029
   Сента183051744666718113794511429
   Чока91068509105861438565417
Севернобачка област16538115776936531614226676985995
   Суботица12775612172729521246795146065855
   Бачка Топола2734826151469266201130614882
   Мали Иђош1027798912321012340035258
Средњобанатска област16126315568933411590306181981421
   Зрењанин10829610436421981065624113252978
   Житиште13822132832611354454817773
   Нова Црња82748019208822732564683
   Нови Бечеј20100195755002007575799914
   Сечањ10771104481741062243716073
Сремска област2887092781096327284436104412142723
   Сремска Митровица73822715301523730532648335264
   Инђија43745426331122437551588627050
   Ириг93969138238937637527471
   Пећинци18419181432961843963158008
   Рума49685478241142489661853422819
   Стара Пазова63307610801565626452242027550
   Шид3033527761441282021102214561
СРБИЈА – ЈУГ3422270316903486934325596811860781859287
Регион Шумадије и Западне Србије189365917848924989918347916606351018812
Златиборска област264251250324670125702594959164711
   Град Ужице70695683221850701722706839631
      Ужице64198619571745637022457636507
      Севојно64976365105647024923124
   Ариље169771663651717153620310021
   Бајина Башта235772312256223684888915705
   Косјерић10369101221481027039297395
   Нова Варош136711334722613573568010432
   Пожега263752561444626060966614700
   Прибој249752299879123789956013513
   Пријепоље3480731864834326981131717758
   Сјеница276712409685524951701810583
   Чајетина151341420347214675562924973
Колубарска област15723815168634271551135799295018
   Ваљево83649803292212825413217847857
   Лајковац13999136332381387147837442
   Љиг10876105911451073640328742
   Мионица12213118502151206541289732
   Осечина1000398711401001137536591
   Уб264982541247725889911814654
Мачванска област271305260106799026809695379142105
   Шабац10680410279732691060663805053472
   Богатић251932425153724788827311866
   Владимирци145271420530414509509210184
   Коцељева11704110501991124940566705
   Крупањ14538143462231456949747367
   Лозница74569705222561730832630038512
   Љубовија12146118324401227244688474
   Мали Зворник11824111034571156041665525
Моравичка област190396185284527019055470671108083
   Чачак10687610339630571064533853355354
   Горњи Милановац3928438446798392441522224905
   Ивањица27246266821085277671045015362
   Лучани169901676033017090646612462
Поморавска област203661180028452418455269753111173
   Јагодина66529630632117651802396035966
   Деспотовац237561854028418824769613548
   Параћин4888145117986461031648824600
   Рековац9032812094821434646826
   Свилајнац258022027029820568832914820
   Ћуприја296612491874525663981615413
Расинска област215089204568418820875673898107394
   Крушевац11711811157727541143314058355831
   Александровац235232202731222339765212352
   Брус13832134712021367348088345
   Варварин15478142061761438252368928
   Трстеник3710135521617361381283117261
   Ћићевац80377766127789327884677
Рашка област31614428955610108299664100779143511
   Краљево11169010820732841114914024058682
   Врњачка Бања253822441376825181907519104
   Нови Пазар12111310409437651078593326638367
   Рашка214832086379621659848913626
   Тутин3647631979149533474970913732
Шумадијска област275575263340769127103197204146817
   Крагујевац17458316637052581716286273888518
   Аранђеловац41454403461347416931485723541
   Баточина10767100262471027334785571
   Кнић12043116911471183841629236
   Лапово68066462156661823613519
   Рача102479599161976032335823
   Топола196751884637519221637510609
Регион Јужне и Источне Србије15286111384142370351421177525443840475
Борска област1159049940136061030074393576275
   Бор41037395861694412801589923066
   Кладово228171767732518002846514787
   Мајданпек150561411954414663629910911
   Неготин36994280191043290621327227511
Браничевска област191887155680376315944360367100778
   Град Пожаревац72776668402412692522475736783
      Пожаревац60578551611971571322063230478
      Костолац12198116794411212041256305
   Велико Градиште206231571523215947623011260
   Голубац83296606110671626176002
   Жабари12964985870992839586528
   Жагубица11870977382985539807864
   Кучево182431198713912126563511190
   Мало Црниће121279295138943334665485
   Петровац на Млави349552560658026186972415666
Зајечарска област101702955142264977783792268408
   Зајечар50624473361285486211878929198
   Бољевац11370102311421037342298625
   Књажевац259492493652325459969518310
   Сокобања137591301131413325520912275
Јабланичка област18985218150744451859526273096449
   Лесковац 12657112184730421248894134956307
   Бојник94579179263944234357971
   Власотинце258892543941025849825112818
   Лебане181701767359518268644510498
   Медвеђа86006313125643826835886
   Црна Трава116510561010665672969
Нишавска област35127333453910737345276130761200967
   Град Ниш254240241200861624981696728137457
      Медијана86692798432517823603476448036
      Нишка Бања13028126874041309149559616
      Палилула70677677752306700812620936566
      Пантелеј54705528961566544622088929201
      Црвени крст2913827999182329822991114038
   Алексинац44003422661277435431536525916
   Гаџин Хан61605832102593427449039
   Дољевац16214156673011596851377053
   Мерошина12182119161341205038345958
   Ражањ7503699579707425795191
   Сврљиг109711066322810891437410353
Пиротска област78038758981223771213104758621
   Пирот5029949046848498941927929976
   Бабушница923890281549182429711387
   Бела Паланка100529847123997040029915
   Димитровград8449797798807534697343
Подунавска област18458917236845671769356695789240
   Смедерево101774960262651986773828147023
   Велика Плана3881434884882357661292218335
   Смедеревска Паланка44001414581034424921575423882
Пчињска област23758019376040051977656404096873
   Град Врање75258726972179748762571037410
      Врање67591653941856672502297232383
      Врањска Бања76677303323762627385027
   Босилеград72116058113617129106044
   Бујановац5468442011623426341103613647
   Владичин Хан179561726932817597641911455
   Прешево6056834866231350971023611642
   Сурдулица175351660439116995606413269
   Трговиште43684255140439516653406
Топличка област77786754752425779002768452864
   Прокупље38151368621429382911375724928
   Блаце101009623140976336817623
   Житорађа13834135803611394141236896
   Куршумлија157011541049515905612313417
Регион Косовo и Метохијa..................

Методолошка објашњења

Укупно пописана лица  

Податак о укупно пописаним лицима обухвата сва лица за која је попуњена Пописница (образац П-1).

Пописом су обухваћени држављани Републике Србије са пребивалиштем или боравиштем у Републици Србији, као и држављани Републике Србије са привременим боравиштем у иностранству, стално настањени странци и странци којима је одобрен привремени боравак у Републици Србији, као и друга лица која у време спровођења Пописа бораве на територији Републике Србије (нпр. тражиоци азила, мигранти без утврђеног статуса и др.).

У укупно пописана лица укључена су и привремено присутна лица која су пописана два пута, једном у месту у којем живи њихово домаћинство, а други пут у месту у коме се та лица школују или раде, као и лица одустна из места становања која су у критичном моменту Пописа боравила у иностранству, без обзира на дужину одсуства.

Број пописаних становника

Податак о броју пописаних становника изведен је у складу са концептом „уобичајеног становништва“, према којем се лице сматра становником оног места у којем сâмо (у случају самачког домаћинства) или са члановима свог домаћинства уобичајено проводи свој дневни одмор.

У складу са дефиницијом уобичајеног места становања, у укупно становништво одређеног места укључују се:

- лица која у том месту живе непрекидно најмање 12 месеци пре критичног момента пописа, као и

- лица која у том месту живе краће од 12 месеци, али с намером да у њему остану најмање годину дана.

Треба имати у виду да при изради првих резултата Пописа нису узети у обзир сви параметри за дефинисање укупног становништва који ће бити примењени приликом израде коначних резултата Пописа.

Допуна из административних извора

Правни основ за коришћење административних података у сврху унапређења обухвата и квалитета пописних података предвиђен је Законом о Попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године, Законом о званичној статистици и Законом о заштити података о личности.

Административни регистри и евиденције на основу којих је утврђен скуп података за допуну Пописа су:

- Централни регистар становништва,

- Централни регистар обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО),

- Евиденција Националне службе за запошљавање,

- Јединствени информациони систем просвете,

- Евиденција Фонда за пензијско и инвалидско осигурање,

- Евиденције Министарства за рад, борачка и социјална питања и Министарства за демографију и бригу о породици  о корисницима различитих врста социјалне помоћи,

- Евиденција Републичког фонда за здравствено осигурање о корисницима здравствених књижица.

Укупан број становника

Податак о укупном броју становника представља збир броја пописаних становника и допуне из административних извора.

Број пописаних домаћинстава

Домаћинством се сматра свака породична или друга заједница лица која заједно станују и заједнички троше своје приходе за подмиривање основних животних потреба. У попису се прикупљају подаци за приватна и колективна домаћинства.

У првим резултатима Пописа дат је податак о укупном броју пописаних приватних (индивидуалних) домаћинстава.

Број пописаних станова

Пописом су обухваћени настањени и ненастањени станови, станови који се користе за одмор и рекреацију или у време сезонских радова у пољопривреди, као и станови који се у потпуности користе за обављање неке делатности. Пописом нису обухваћени станови у власништву страних држава, станови у изградњи у које још није дозвољено усељавање, станови који се у целини користе за смештај пољопривредног оруђа,  пољопривредних производа и огрева, као и станови који су исељени ради рушења због изградње нових објеката, или су дотрајали (нпр. трошне куће).

Укупан број станова односи се на све пописане станове, без обзира да ли у њима неко живи или се користи за друге намене. Колективни станови, просторије настањене из нужде и настањене пословне просторије нису садржане у укупном броју станова.