САОПШТЕЊЕ
Цене - Произвођачке цене
12.08.2022
Коначни резултати Периодика објављивања: месечна Датум следеће објаве: 12.09.2022

Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, јун 2022.

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у јуну 2022. године, у односу на исти месец 2021. године, повећане су за 37,0%.

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у јуну 2022. године, у односу на исти месец 2021. године, повећане су за 37,0%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на исти месец претходне године, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Жита (45,9%) и Стока и живина (38,0%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у јуну 2022. године, у односу на мај 2022. године, у просеку су повећане за 0,2%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на претходни месец, највећи утицај на раст цена забележен је у групи Стока и живина (5,9%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у периоду јануар-јун 2022. године, у односу на исти период 2021. године, у просеку су повећане за 22,3%.

Посматрано по главним групама производа, у периоду јануар-јун 2022. године у односу на исти период 2021. године, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Жита (29,1%) и Стока и живина (25,6%).

Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства

Република Србија
  VI 2022
VI 2021
VI 2022
V 2022
VI 2022
Ø 2021
I-VI 2022
Ø 2021
I-VI 2022
I-VI 2021
VI 2022
XII 2021
По секторима
    Пољопривреда и рибарство137.0100.2134.7117.9122.3124.4
        Пољопривреда136.9100.2134.6117.9122.1124.3
            Ратарство139.696.6140.1121.3125.9126.9
            Воћарство и виноградарство131.898.2122.795.693.8124.2
            Сточарство135.9104.8133.3117.8123.0121.5
        Рибарство174.4107.2169.1130.1141.7152.2
По групама производа укупно
    Жита145.998.1146.2124.1129.1130.6
        Пшеница161.995.2153.3137.3142.5117.4
        Кукуруз126.096.5131.5120.0125.6126.2
    Индустријско биље119.997.1122.0108.9112.9115.7
    Поврће110.380.7111.4115.0111.1106.9
    Кромпир252.6100.3191.6158.4251.1136.6
    Воће131.898.2122.795.693.8124.2
    Стока и живина138.0105.9137.0116.9125.6123.4
        Говеда141.5104.0141.3121.2126.7131.5
        Свиње142.1110.6140.3115.8126.2123.9
        Живина113.195.7114.3111.3118.4108.3
    Сточни производи 133.4103.4129.3118.7120.4119.3
        Млеко133.2103.3130.2117.9119.7120.8
        Јаја (конзумна)148.9104.6132.4125.8126.4115.4

Методолошка објашњења

Циљ спровођења истраживања је израчунавање просечних цена и индекса цена произвођача производа пољопривреде и рибарства. Просечне цене произвођача производа пољопривреде и рибарства рачунају се на основу количина и вредности откупљених и продатих производа добијених из статистике промета и статистике пољопривреде. Од 2013. године, индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства рачунају се по новој методологији, која је склађена са европским стандардима.

Истраживањем су обухваћена привредна друштва и предузетници који обављају откуп производа пољопривреде и рибарства непосредно од породичних газдинстава у циљу продаје или прераде откупљених производа, као и правна лица која обављају продају производа пољопривреде и рибарства из властите производње.

Подаци се публикују 12. у месецу (референтни период м-2), у едицији Саопштења, са ознаком ЦН40, као и на веб-сајту Републичког завода за статистику (https://www.stat.gov.rs/oblasti/cene/proizvodjacke-cene/).

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).