САОПШТЕЊЕ
Животна средина - Воде
27.05.2022
Претходни резултати Периодика објављивања: годишња

Снабдевање питком водом и отпадне воде из насеља, 2021.

У 2021. години, за потребе снабдевања питком водом захваћено је 1,4% више воде, док је укупна количина отпадних вода из насеља у 2021. години већа за 2,7% у односу на исти период 2020. године.

У 2021. години, за потребе снабдевања питком водом захваћено је 687 милиона m3, што представља 1,4% више воде у односу на исти период 2020. године. Од укупно захваћене количине воде, 64,2% су подземне и изворске воде, 25,8% је из водотокова, а 10,0% су воде из језера и акумулација. Корисницима је укупно испоручено 445 милиона m3, што је за 1,9% више од количине воде испоручене у 2020. Домаћинствима је испоручено 330 милиона m3, што представља 74,1% од укупно испоручене воде. Индустријском сектору1) је испоручено 44 милиона m3 (9,9%), а осталим корисницима2) 71 милион m3 (16,0%). У поређењу са претходном годином, домаћинствима је испоручено за 0,8% више воде, индустријском сектору за 3,3% више, а осталим корисницима је испоручено 6,6% више воде. Удео губитака воде у укупном водозахвату у 2021. години виши је за 0,5% у односу на референтну вредност 2020. године. Дужина водоводне мреже у 2021. години износила је 48 811 km, што представља 1,0% више у односу на претходну годину. Нових корисника прикључених на водоводну мрежу је за 0,4% више него 2020. године.


1. Воде испоручене корисницима, 2021.

мил. m3
  Укупно Домаћинствима Индустријском сектору1) Осталим корисницима2)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА4454471330
Београдски регион1481922107
Регион Војводине11371591
Регион Шумадије и Западне Србије10462275
Регион Јужне и Источне Србије81121257
Регион Косовo и Метохијa

Укупна количина отпадних вода из насеља у 2021. години већа је за 2,7% него у референтном периоду 2020. године, од чега се количина отпадних вода испуштена у јавну канализацију повећала за 0,6% у односу на исти период 2020. Количина отпадних вода испуштена у септичке јаме већа је за 8,7% у поређењу са 2020. годином. Када је реч о испуштању отпадних вода у канализацију у 2021. години у односу на 2020, домаћинства бележе повећање од 0,3%, индустријски сектор1) смањење од 0,8%, а остали корисници2) повећање од 3,1%. У 2021. години пречишћено је 3,8% више отпадних вода него у 2020. години, а најзаступљенији начин пречишћавања био је секундарни третман. Мрежа јавне канализације у 2021. години дужа је за 2,0% у односу на 2020. годину, док је нових прикључака на канализациону мрежу у 2021. години било 1,1% више него претходне године.


Табеле:

1) Индустријски сектор: Рударство; Прерађивачка индустрија; Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром.

2) Остали корисници: Пољопривреда, шумарство и рибарство; Грађевинарство и услужне делатности.

 

Методолошка објашњења

Методолошка објашњења о снабдевању питком водом и отпадним водама из насеља налазе се на веб-страни Републичког завода за статистику: http://www.stat.gov.rs/sr-latn/istrazivanja/methodology-and-documents/?a=25&s=2501.

Серије података о снабдевању питком водом и отпадним водама из насеља од референтне 2008. године доступне су у оквиру базе података Завода: http://data.stat.gov.rs/?caller=SDDB, као и публикацијама: http://www.stat.gov.rs/sr-latn/oblasti/zivotna-sredina/.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).