САОПШТЕЊЕ
Цене - Потрошачке цене
22.02.2022
Коначни резултати Периодика објављивања: месечна Датум следеће објаве: 11.03.2022

Индекси потрошачких цена, јануар 2022.

Цене производа и услуга личне потрошње у јануару 2022. године, у односу на децембар 2021. године, у просеку су повећане за 0,8%. 

         

Цене производа и услуга личне потрошње у јануару 2022. године, у односу на децембар 2021. године, у просеку су повећане за 0,8%. Потрошачке цене у јануару 2022. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 8,2%. У 2021. години у поређењу са 2020. годином, потрошачке цене су у просеку повећане за 4,0%.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у јануару 2022. године, у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групама Рекреација и култура (1,6%), Храна и безалкохолна пића (1,4%), Опрема за стан и текуће одржавање (1,1%), Транспорт (1,0%), Становање, вода, електрична енергија, гас и остала горива, Здравље и Ресторани и хотели (за по 0,4%), Алкохолна пића и дуван и Комуникације (за по 0,1%). Пад цена забележен је у групама  Одећа и обућа (-0,5%) и Образовање (-0,1%). 

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

 

Инфлација мерена Индексима потрошачких цена

Република Србија1)
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Годишња стопа 1)
20211.11.21.82.83.63.33.34.35.76.67.57.9
20228.2
Месечна стопа 2)
20210.40.60.51.10.50.30.20.90.80.90.90.4
20220.8

1) Годишња стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %. 

2) Месечна стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.

 

 

Индекси потрошачких цена

Република Србија1)
COICOP   Структура
(%)
I 2022
Ø2021
I 2022
XII 2021
I 2022
I 2021
Ø 2021
Ø 2020
 00 Укупно100.00104.5100.8108.2104.0
 01 Храна и безалкохолна пића31.33107.5101.4113.5104.4
   01.1      Храна27.71107.6101.4114.1104.8
      01.1.1      Хлеб и житарице4.84108.6100.9112.3104.0
      01.1.2      Месо6.76109.1101.0116.1105.1
      01.1.3      Риба0.80105.1101.2106.2101.0
      01.1.4      Млеко, сир и јаја4.99106.4101.7108.1102.8
      01.1.5      Уља и масти0.85110.5101.1121.4116.6
      01.1.6      Воће2.4098.499.0111.0101.5
      01.1.7      Поврће4.18112.2104.0126.4107.9
      01.1.8      Шећер, џем, мед и чоколада1.74105.5100.4108.6103.8
      01.1.9      Остали прехрамбени производи1.15105.7100.9109.1104.9
   01.2      Безалкохолна пића3.62106.7101.4108.4101.8
      01.2.1      Кафа, чај и какао1.41114.6103.2117.3102.3
      01.2.2      Минерална вода, безалкохолна пића и сокови2.21101.7100.1102.9101.5
 02 Алкохолна пића, дуван и наркотици7.13102.4100.1106.6105.5
   02.1      Алкохолна пића2.73103.4100.4106.5103.7
      02.1.1      Жестока алкохолна пића0.40106.4102.0110.8105.6
      02.1.2      Вино0.77104.9100.0109.6106.3
      02.1.3      Пиво1.56101.9100.1103.7101.8
   02.2      Дуван4.40101.8100.0106.6106.7
 03 Одећа и обућа4.44102.199.5103.2100.3
   03.1      Одећа3.19102.699.6103.7101.1
      03.1.1      Материјал за одећу0.08101.3100.0101.7100.4
      03.1.2      Одевни предмети2.92102.699.5103.8101.0
      03.1.3      Остали одевни предмети0.08102.4100.1104.3102.3
      03.1.4      Чишћење, поправка и шивење одеће0.11102.0100.4102.8102.2
   03.2      Обућа1.25101.099.3101.998.4
      03.2.1      Обућа1.19101.099.2101.998.4
      03.2.2      Поправка обуће0.06101.2100.3101.699.6
 04 Становање, вода, ел. енергија, гас и остала горива13.56103.0100.4105.5105.2
   04.1      Стварне стамбене ренте1.27107.7103.3110.3102.7
   04.3      Oдржавање и поправка станова1.05107.5100.2112.2105.9
      04.3.1      Материјал за одржавање и поправку станова0.52106.5100.1111.7106.8
      04.3.2      Услуге за одржавање и поправку станова0.53108.4100.2112.8104.8
   04.4      Снабдевање водом и остале стамбене услуге1.84100.7100.0103.4107.9
      04.4.1      Снабдевање водом1.08100.4100.0103.0106.7
      04.4.2      Одношење смећа0.49101.2100.0103.6110.4
      04.4.3      Одвoђење отпадне воде0.27100.8100.0104.7108.0
   04.5      Електрична енергија, гас и остала горива9.40102.3100.1104.5105.0
      04.5.1      Електрична енергија за домаћинство5.05100.3100.0103.2107.9
      04.5.2      Гас0.35101.499.9103.1101.1
      04.5.4      Чврста горива2.40108.1100.3110.4103.2
      04.5.5      Даљинско грејање1.60100.2100.0100.099.3
 05 Опрема за стан и текуће одржавање4.44103.8101.1105.5101.9
   05.1      Намештај, теписи и остале подне простирке0.73105.8100.7109.8104.0
      05.1.1      Намештај, расвета и декоративна опрема за стан0.54106.2100.8111.0104.4
      05.1.2      Теписи и остале подне простирке0.14105.5100.5107.1102.4
      05.1.3      Поправка намештаја, расвете и подних простирки0.05101.6100.0103.4104.0
   05.2      Текстил за домаћинство0.25102.7100.4102.398.5
   05.3      Апарати за домаћинство1.05104.1100.7106.5102.0
      05.3.1      Велики кућни апарати0.74104.5100.5107.2102.0
      05.3.2      Мали електрични апарати0.19102.8101.1104.5101.8
      05.3.3      Поправка апарата за домаћинство0.12103.4101.6105.3102.5
   05.4      Посуђе и остали прибор за јело0.33102.4100.4104.7102.2
   05.5      Алат и остала опрема за кућу и врт0.20101.999.8102.499.5
      05.5.1      Већи алат и опрема за кућу и врт0.03100.099.5101.098.0
      05.5.2      Мали алат и разноврсни прибор0.17102.399.9102.699.7
   05.6      Средства и услуге за текуће одржавање стана1.88103.6101.9103.9101.7
      05.6.1      Средства за одржавање стана 1.66103.6102.2103.7101.4
      05.6.2      Услуге за текуће одржавање стана0.22103.5100.0105.6104.4
 06 Здравље5.39101.8100.4103.2102.6
   06.1      Лекови и медицински уређаји и опрема3.53101.1100.4102.2101.6
      06.1.1      Лекови3.09101.1100.5102.1101.6
      06.1.2      Остали медицински производи0.20101.4100.3103.1103.5
      06.1.3      Терапеутски производи и опрема0.24101.099.9102.4100.3
   06.2      Здравствене неболничке услуге1.86103.0100.3105.0104.4
      06.2.1      Медицинске услуге0.75102.3100.2103.8104.4
      06.2.2      Стоматолошке услуге0.48106.2100.8108.7103.5
      06.2.3      Пратеће медицинске услуге0.63101.5100.0103.5105.1
 07 Транспорт12.48105.8101.0113.1106.9
   07.1      Набавка возила2.01104.6101.9105.5100.3
      07.1.1      Аутомобили1.94104.6102.0105.3100.0
      07.1.3      Бицикли0.07103.4100.4110.0108.5
   07.2      Коришћење и одржавање возила8.56107.2101.0117.3109.7
      07.2.1      Резервни делови1.16103.5100.1106.1102.3
      07.2.2      Горива и мазива за путничка возила6.11108.5101.4121.3112.5
      07.2.3      Одржавање и поправка путничких возила0.67103.8100.2104.8101.4
      07.2.4      Остале услуге у вези са употребом возила0.62104.7100.0111.4105.6
   07.3      Транспортне услуге1.91100.8100.1101.0100.2
      07.3.1      Превоз путника железницом0.03103.4100.0115.4111.5
      07.3.2      Превоз путника друмом1.58100.9100.1100.999.9
      07.3.3      Превоз путника авионом0.30100.0100.0100.0100.0
 08 Комуникације5.76101.3100.1101.2101.8
   08.1      Поштанске услуге0.12101.3100.0105.4104.1
   08.2      Телефонска опрема0.67102.7100.9100.7110.2
   08.3      Телефонске и остале услуге4.97101.1100.0101.2100.6
 09 Рекреација и култура5.61102.9101.6104.3103.0
   09.1      Аудио-визуелна, фотографска и рачунарска опрема0.96102.0102.3103.9102.0
      09.1.1      Опрема за пријем, снимање и репродукцију звука и слике0.25103.699.7107.3100.8
      09.1.2      Фотографска и филмска опрема0.03103.3100.4105.7103.4
      09.1.3      Рачунарска опрема0.59100.8104.1101.1102.8
      09.1.4      Медији за снимање слике и звука0.07104.699.4104.999.9
      09.1.5      Поправка аудио-визуелне, фотографске и рачунарске опреме0.02108.1100.0113.1104.9
   09.2      Већа трајна добра за рекреацију и културу0.11103.1100.3105.0103.2
   09.3      Остала опрема за рекреацију, врт и кућни љубимци1.01102.9100.2104.1102.3
      09.3.1      Играчке, игре и хоби0.21101.4100.0101.8101.5
      09.3.2      Опрема за спорт и камповање0.26103.3100.1104.0102.4
      09.3.3      Баште, саднице и цвеће0.18104.1100.3107.6103.4
      09.3.4      Кућни љубимци, средства и услуге у вези са кућним љубимцима0.22101.799.8103.0102.7
      09.3.5      Ветеринарске и друге услуге за животиње0.14104.7101.0105.3101.6
   09.4      Рекреација и култура – услуге2.05101.0100.2102.6101.9
      09.4.1      Рекреација – услуге0.52102.0100.3104.9101.4
      09.4.2      Култура – услуге1.53100.6100.1101.9102.0
   09.5      Новине, књиге и канцеларијски прибор0.96105.4103.0106.7103.0
      09.5.1      Књиге0.55100.1100.0100.2101.5
      09.5.2      Новине и часописи0.26118.2110.4121.8105.4
      09.5.3      Остали штампани материјали0.01102.1100.0103.7101.9
      09.5.4      Канцеларијски материјал0.14102.5100.2104.3104.1
   09.6      Пакет-аранжмани0.52107.8106.7108.1111.1
 10 Образовање1.63100.699.9100.9100.7
 11 Ресторани и хотели2.78104.0100.4106.2103.3
   11.1      Ресторани, кафеи и кантине2.36104.3100.5106.6103.5
   11.2      Услуге смештаја0.42102.5100.3104.0102.0
 12 Остали лични предмети и остале услуге5.45102.1100.4103.5102.0
   12.1      Лична нега2.31103.9100.9106.3103.6
      12.1.1      Услуге у фризерским и козметичким салонима0.43103.2100.1108.1107.6
      12.1.2      Електрични апарати за личну негу0.11104.0100.2106.5103.7
      12.1.3      Остaли предмети за личну негу1.77104.1101.2105.8102.6
   12.3      Лични предмети0.49101.9100.3103.3102.1
      12.3.1      Накит и сатови0.11102.3100.2102.4102.0
      12.3.2      Остали лични предмети0.38101.8100.4103.6102.2
   12.4      Социјална заштита0.30100.5100.1100.8100.3
   12.5      Осигурање1.13100.1100.0100.1100.1
      12.5.2      Осигурање стана0.03100.0100.0100.0100.0
      12.5.4      Осигурање транспортних возила1.10100.1100.0100.1100.1
   12.6      Финансијске услуге0.70101.2100.0101.9100.8
   12.7      Остале услуге0.52101.1100.0101.8101.1
 Роба1)74.80105.2100.9109.8104.6
 Услуге1)25.20102.3100.4103.6102.2

1) Видети методолошка објашњења.

 

Табеле:

 

Методолошка објашњења

 

Индекси потрошачких цена се од јануара 2009. године користе као званична мера инфлације. Осим тога, користе се и као дефлатор у националним рачунима и у промету, за усклађивање плата, пензија, социјалних давања, за прилагођавање вредности у пословним и приватним уговорима и др.

Индекси потрошачких цена (CPI by COICOP) дефинишу се као мера просечне промене цена фиксне корпе робе и услуга које домаћинства купују у циљу задовољења својих потреба. Куповина половне робе, примања у натури, животно осигурање и поклони нису укључени у листу. Такође нису укључени импутирана рента, издаци за инвестиције (станови, земљиште и др.), као ни издаци за игре на срећу.

Услуге чине поправке, чишћење и шивење одеће и обуће, најам стана (рента), одржавање и поправка стана, комуналне услуге (осим снабдевања домаћинстава водом), услуге у вези са здрављем, одржавањем аутомобила, транспортом, комуникацијама, рекреацијом и културом, образовањем, осигурањем, личном негом и остале услуге. Роба су сви производи осим услуга.

Листа производа редовно се ревидира како би се очувала њена репрезентативност у погледу структуре потрошње и навика потрошача.

Од 2013. године, Републички завод са статистику експериментално обрачунава Хармонизовани индекс потрошачких цена (HICP). Основна намена овог индекса је поређење инфлације у земљама ЕУ, израчунате по јединственој методологији намењеној за израчунавање Хармонизованог индекса потрошачких цена.

Основне разлике између CPI и HICP:

Намена: CPI се користи за мерење инфлације у земљи, а HICP се користи за мерење инфлације у ЕУ.

Обухват: CPI покрива финалну потрошњу резидентног становништва како у земљи, тако и у иностранству. HICP покрива финалну потрошњу становништва, како резидената тако и нерезидената у земљи.

Пондери: У складу са разликама у обухвату, и пондери се разликују. Полазна основа је иста, финална потрошња становништва, али се концепти разликују. За национални CPI примењује се национални концепт, а за израчунавање HICP домаћи концепт.

Класификација: За оба индекса користи се COICOP.

Листа производа и услуга: Користи се иста листа производа и услуга.

Метод обрачуна: Лесперов тип индекса користи се за обрачун оба индекса.

Оба индекса цена се рачунају за територију Републике Србије.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

Подаци се публикују 12. у месецу за претходни месец, у едицији Саопштења, са ознаком ЦН 11, као и на веб-сајту Републичког завода за статистику (http://www.stat.gov.rs/oblasti/cene/potrosacke-cene/).