САОПШТЕЊЕ
Цене - Произвођачке цене
12.01.2022
Коначни резултати Периодика објављивања: месечна Датум следеће објаве: 11.02.2022

Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, новембар 2021.

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у новембру 2021. године, у односу на исти месец 2020. године, повећане су за 30,5%.

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у новембру 2021. године, у односу на исти месец 2020. године, повећане су за 30,5%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на исти месец претходне године, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Поврће (55,4%), Жита (39,7%) и Индустријско биље (37,5%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у новембру 2021. године, у односу на октобар 2021. године, у просеку су повећане за 1,2%.

Посматрано по главним групама производа, у односу на претходни месец, највећи утицај на раст цена забележен је у групама:  Сточни производи (3,7%)  и Стока и живина (3,3%).

Цене произвођача производа пољопривреде и рибарства у периоду јануар-новембар 2021. године, у односу на исти период 2020. године, у просеку су повећане за 20,3%.

Посматрано по главним групама производа, у периоду јануар-новембар 2021. године у односу на исти период 2020. године, највећи утицај на раст цена забележен је у групама: Воће (52,8%), Индустријско биље (46,1%) и Жита (26,7%).

Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства

Република Србија
  XI 2021
XI 2020
XI 2021
X 2021
XI 2021
Ø 2020
I-XI 2021
Ø 2020
I-XI 2021
I-XI 2020
XI 2021
XII 2020
По секторима
    Пољопривреда и рибарство130.5101.2134.8120.1120.3128.8
        Пољопривреда130.7101.1135.0120.3120.5128.8
            Ратарство139.0100.1146.9131.6132.2136.6
            Воћарство и виноградарство83.3102.385.4151.9152.876.8
            Сточарство114.4103.5111.7100.7100.4115.7
        Рибарство115.8107.8115.994.888.4125.4
По групама производа укупно
    Жита139.7101.2151.6125.5126.7139.0
        Пшеница142.7107.4157.7117.3118.3144.6
        Кукуруз139.499.6150.9138.6140.2138.0
    Индустријско биље137.598.8141.2146.2146.1133.2
    Поврће155.4101.2154.1119.9116.2158.3
    Кромпир182.980.2140.095.490.8164.3
    Воће83.3102.385.4151.9152.876.8
    Стока и живина121.0103.3114.199.698.8123.7
        Говеда123.6101.7118.3107.0106.5122.1
        Свиње119.9105.0111.193.692.6124.9
        Живина118.795.2120.2108.9108.5121.1
    Сточни производи 107.4103.7109.0101.6102.0106.6
        Млеко105.1103.0106.8100.3100.4105.6
        Јаја (конзумна)121.6111.6119.0104.0104.6111.0

Методолошка објашњења

Циљ спровођења истраживања је израчунавање просечних цена и индекса цена произвођача производа пољопривреде и рибарства. Просечне цене произвођача производа пољопривреде и рибарства рачунају се на основу количина и вредности откупљених и продатих производа добијених из статистике промета и статистике пољопривреде. Од 2013. године, индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства рачунају се по новој методологији, која је склађена са европским стандардима.

Истраживањем су обухваћена привредна друштва и предузетници који обављају откуп производа пољопривреде и рибарства непосредно од породичних газдинстава у циљу продаје или прераде откупљених производа, као и правна лица која обављају продају производа пољопривреде и рибарства из властите производње.

Подаци се публикују 12. у месецу (референтни период м-2), у едицији Саопштења, са ознаком ЦН40, као и на веб-сајту Републичког завода за статистику (https://www.stat.gov.rs/oblasti/cene/proizvodjacke-cene/).

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).