SAOPŠTENJE
Gradjevinarstvo - Gradjevinske dozvole
16.08.2021
Prethodni rezultati Periodika objavljivanja: mesečna Datum sledeće objave: 15.09.2021

Izdate gradjevinske dozvole, jun 2021.

U junu mesecu 2021. izdata je 2 421 gradjevinska dozvola, što predstavlja povećanje od 32,2% u odnosu na isti period prethodne godine.

U junu mesecu 2021. izdata je 2 421 gradjevinska dozvola, što predstavlja povećanje od 32,2% u odnosu na isti period prethodne godine. Od ukupnog broja dozvola izdatih u junu 81,7% dozvola odnosi se na zgrade, a 18,3% na ostale gradjevine. Ako se posmatraju samo zgrade, 74,0% dozvola izdato je za stambene, a 26,0% za nestambene zgrade, dok se kod ostalih gradjevina najveći deo odnosi na cevovode, komunikacione i električne vodove (69,0%).

Prema dozvolama izdatim u junu 2021. u Republici Srbiji, prijavljena je izgradnja 2 629 stanova, s prosečnom površinom od 76,0 m². Od ukupnog broja stanova u novim stambenim zgradama, 15,3% stanova biće gradjeno u zgradama s jednim stanom, s prosečnom površinom od 139,0 m², a 83,0% stanova biće gradjeno u zgradama s tri stana i više stanova, i njihova prosečna površina biće znatno manja i iznosiće 62,5 m².

Predvidjena vrednost radova novogradnje u junu 2021. iznosi 85,2% od ukupno predvidjene vrednosti radova. Posmatrano prema oblastima, najveća gradjevinska aktivnost očekuje se u Sremskoj oblasti, 38,1% od predvidjene vrednosti novogradnje, zatim slede Južnobanatska oblast (15,9%), Južnobačka oblast (10,6%), Beogradska oblast (9,6%) i Rasinska oblast (6,6%), dok se učešća ostalih oblasti kreću od 0,1% do 4,2%.


Indeksi izdatih gradjevinskih dozvola u Republici Srbiji

  I-VI 2021
I-VI 2020
VI 2021
V 2021
VI 2021
VI 2020
VI 2021
Ø 2020
Ukupno
   Broj133.9121.0132.2128.4
   Predviđena vrednost radova140.7118.9122.9182.2
Zgrade
   Broj143.3122.8139.7132.1
   Predviđena vrednost radova131.855.5114.5119.3
   Površina118.372.399.7110.0
Ostale građevine
   Broj106.7113.3106.8114.2
   Predviđena vrednost radova156.4925.8130.2305.0
Stanovi
   Broj stanova112.968.295.4107.4
   Korisna površina stanova115.873.5101.2112.6

Metodološka objašnjenja

Podaci o izdatim gradjevinskim dozvolama preuzimaju se iz Centralne evidencije objedinjenih procedura, koju, prema Zakonu o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 132/14, član 8), vodi Agencija za privredne registre.

U okviru ovog istraživanja, pojmom „gradjevinska dozvola“ objedinjuju se gradjevinska dozvola za izgradnju gradjevinskog objekta i rešenje kojim se odobrava izvodjenje radova po članu 145 Zakona o planiranju i izgradnji.  Izdate gradjevinske dozvole i odobrenja za izvodjenje radova na osnovu usaglašenog zahteva obuhvaćeni su samo ako je izgradnja prvi put odobrena. Obuhvataju se dozvole za sve vrste gradjevina opisane u Klasifikaciji vrsta gradjevina, tj. za zgrade i ostale gradjevine, i prikazuju se po teritorijama na kojima će se izvoditi planirani radovi u zemlji.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

Detaljna metodološka objašnjenja ovog istraživanja nalaze se na sajtu Republičkog zavoda za statistiku:

https://www.stat.gov.rs/istrazivanja/methodology-and-documents/?a=05&s=0.