SAOPŠTENJE
Gradjevinarstvo - Gradjevinske dozvole
15.10.2021
Prethodni rezultati Periodika objavljivanja: mesečna Datum sledeće objave: 15.11.2021

Izdate gradjevinske dozvole, avgust 2021.

U avgustu mesecu 2021. izdate su 2 843 gradjevinske dozvole, što predstavlja povećanje od 39,3% u odnosu na isti period prethodne godine.

U avgustu mesecu 2021. izdate su 2 843 gradjevinske dozvole, što predstavlja povećanje od 39,3% u odnosu na isti period prethodne godine. Od ukupnog broja dozvola izdatih u avgustu 81,6% dozvola odnosi se na zgrade, a 18,4% na ostale gradjevine. Ako se posmatraju samo zgrade, 81,4% dozvola izdato je za stambene, a 18,6% za nestambene zgrade, dok se kod ostalih gradjevina najveći deo odnosi na cevovode, komunikacione i električne vodove (69,0%).

Prema dozvolama izdatim u avgustu 2021. u Republici Srbiji, prijavljena je izgradnja 3 271 stana, s prosečnom površinom od 77,4 m². Od ukupnog broja stanova u novim stambenim zgradama, 11,3% stanova biće gradjeno u zgradama s jednim stanom, s prosečnom površinom od 147,9 m², a 87,2% stanova biće gradjeno u zgradama s tri stana i više stanova, i njihova prosečna površina biće znatno manja i iznosiće 66,5 m².

Predvidjena vrednost radova novogradnje u avgustu 2021. iznosi 84,8% od ukupno predvidjene vrednosti radova. Posmatrano prema oblastima, najveća gradjevinska aktivnost očekuje se u Raškoj oblasti, 28,4% od predvidjene vrednosti novogradnje, zatim slede Beogradska oblast (17,9%), Južnobačka oblast (10,9%) i Sremska oblast (5,0%), dok se učešća ostalih oblasti kreću do 4,8%.

 


Indeksi izdatih gradjevinskih dozvola u Republici Srbiji

  I-VIII 2021
I-VIII 2020
VIII 2021
VII 2021
VIII 2021
VIII 2020
VIII 2021
Ø 2020
Ukupno
   Broj131.6124.8139.3150.8
   Predviđena vrednost radova126.8104.791.199.9
Zgrade
   Broj137.5121.3135.3154.9
   Predviđena vrednost radova118.097.082.993.9
   Površina114.1111.3109.0116.7
Ostale građevine
   Broj111.6143.4160.6134.9
   Predviđena vrednost radova143.0120.4108.8111.8
Stanovi
   Broj stanova117.7129.8171.6133.6
   Korisna površina stanova120.5136.0166.7142.7

Metodološka objašnjenja

Podaci o izdatim gradjevinskim dozvolama preuzimaju se iz Centralne evidencije objedinjenih procedura, koju, prema Zakonu o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 132/14, član 8), vodi Agencija za privredne registre.

U okviru ovog istraživanja, pojmom „gradjevinska dozvola“ objedinjuju se gradjevinska dozvola za izgradnju gradjevinskog objekta i rešenje kojim se odobrava izvodjenje radova po članu 145 Zakona o planiranju i izgradnji.  Izdate gradjevinske dozvole i odobrenja za izvodjenje radova na osnovu usaglašenog zahteva obuhvaćeni su samo ako je izgradnja prvi put odobrena. Obuhvataju se dozvole za sve vrste gradjevina opisane u Klasifikaciji vrsta gradjevina, tj. za zgrade i ostale gradjevine, i prikazuju se po teritorijama na kojima će se izvoditi planirani radovi u zemlji.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

Detaljna metodološka objašnjenja ovog istraživanja nalaze se na sajtu Republičkog zavoda za statistiku:

https://www.stat.gov.rs/istrazivanja/methodology-and-documents/?a=05&s=0.