SAOPŠTENJE
Tržište rada - Zarade
26.04.2021
Konačni rezultati Periodika objavljivanja: mesečna Datum sledeće objave: 25.05.2021

Prosečne zarade po zaposlenom, februar 2021

Prosečna zarada (bruto) obračunata za februar 2021. godine iznosila je 85 864 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 62 280 dinara.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za februar 2021. godine iznosila je 85 864 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 62 280 dinara.

Rast bruto zarada u periodu januar–februar 2021. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 6,0% nominalno, odnosno 4,8% realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 6,2% nominalno i za 5,0% realno.

U poredjenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za februar 2021. godine nominalno je veća za 6,9%, a realno za 5,6%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 7,1%, odnosno za 5,8% realno.

Medijalna neto zarada za februar 2021. godine iznosila je 47 682 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

1. Prosečne zarade
Republika Srbija                                                                                                                                                                                RSD
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
II 2021 I–II 2021 II 2021 I–II 2021
Ukupno85864864596228062693
Zarade zaposlenih u radnom odnosu86234868196256662971
Zarade zaposlenih van radnog odnosa56085567563929039754
Zarade zaposlenih u pravnim licima91559921716650166923
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih45524459043237932656
Javni sektor 98139991807061171340
Van javnog sektora80586809865869858973
2. Indeksi zarada
 
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
II 2021
 I 2021
II 2021
Ø 2020
 II 2021
 II 2020
I–II 2021
I–II 2020
  II 2021
 I 2021
II 2021
Ø 2020
II 2021
II 2020
I–II 2021
I–II 2020
Nominalni indeksi zarada98.6103.5106.9106.098.7103.7107.1106.2
Realni indeksi zarada98.0102.4105.6104.898.1102.6105.8105.0

Pogledajte tabele
Metodološka objašnjenja

Izvor podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti, Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Definicija zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak gradjana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine:

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).