SAOPŠTENJE
Tržište rada - Zarade
25.02.2021

Prosečne zarade po zaposlenom, decembar 2020

Prosečna zarada (bruto) obračunata za decembar 2020. godine iznosila je 90 849 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 66 092 dinara.

Konačni rezultati Periodika objavljivanja: mesečna Datum sledeće objave: 25.03.2021

Prosečna zarada (bruto) obračunata za decembar 2020. godine iznosila je 90 849 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 66 092 dinara.

Rast bruto zarada u periodu januar–decembar 2020. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 9,5% nominalno, odnosno 7,8% realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 9,4% nominalno i za 7,7% realno.

U poredjenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za decembar 2020. godine nominalno je veća za 10,4%, a realno za 9,0%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 10,6%, odnosno za 9,2% realno.

Medijalna neto zarada za decembar 2020. godine iznosila je 48 676 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

1. Prosečne zarade
Republika Srbija                                                                                                                                                                                RSD
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
XII 2020 I–XII  2020 IV kvartal XII  2020 I–XII  2020 IV kvartal
Ukupno908498298486050660926007362374
Zarade zaposlenih u radnom odnosu912588338486462664096038062691
Zarade zaposlenih van radnog odnosa583895448955806409243819039114
Zarade zaposlenih u pravnim licima971058836991955707426407166742
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih476094514745478339523197832367
Javni sektor 998539451096802718006789969552
Van javnog sektora870067793581445636565664559300
2. Indeksi zarada
 
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
XII 2020
 XI 2020
XII 2020
Ø 2019
 XII 2020
 XII 2019
I–XII 2020
I–XII 2019
  XII 2020
 XI 2020
XII 2020
Ø 2019
XII 2020
XII 2019
I–XII 2020
I–XII 2019
Nominalni indeksi zarada107.9119.8110.4109.5108.5120.3110.6109.4
Realni indeksi zarada107.8117.8109.0107.8108.4118.3109.2107.7

Pogledajte tabelePrikaži sve tabele

Metodološka objašnjenja

Izvor podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti, Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Definicija zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak gradjana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine:

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).