SAOPŠTENJE
Tržište rada - Zarade
25.01.2021

Prosečne zarade po zaposlenom, novembar 2020

Prosečna zarada (bruto) obračunata za novembar 2020. godine iznosila je 84 201 dinar, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 60 926 dinara.

Konačni rezultati Periodika objavljivanja: mesečna Datum sledeće objave: 25.02.2021

Prosečna zarada (bruto) obračunata za novembar 2020. godine iznosila je 84 201 dinar, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 60 926 dinara.

Rast bruto zarada u periodu januar–novembar 2020. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 9,4% nominalno, odnosno 7,7% realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 9,3% nominalno i za 7,6% realno.

U poredjenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za novembar 2020. godine nominalno je veća za 8,1%, a realno za 6,3%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 8,2%, odnosno za 6,4% realno.

Medijalna neto zarada za novembar 2020. godine iznosila je 46 861 dinar, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

1. Prosečne zarade
Republika Srbija                                                                                                                                                                                RSD
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
XI 2020 I–XI 2020 XI 2020 I–XI 2020
Ukupno84201822556092659515
Zarade zaposlenih u radnom odnosu84594826536122759821
Zarade zaposlenih van radnog odnosa54948541673851237964
Zarade zaposlenih u pravnim licima90045875616523563454
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih44077449153134431792
Javni sektor 95858940256884867544
Van javnog sektora79220770875754255989
2. Indeksi zarada
 
  Zarade Zarade bez poreza i doprinosa
XI 2020
 X 2020
XI 2020
Ø 2019
 XI 2020
 XI 2019
I–XI 2020
I–XI 2019
  XI 2020
 X 2020
XI 2020
Ø 2019
XI 2020
XI 2019
I–XI 2020
I–XI 2019
Nominalni indeksi zarada101.3111.1108.1109.4101.4110.9108.2109.3
Realni indeksi zarada101.3109.4106.3107.7101.4109.2106.4107.6

Pogledajte tabeleMetodološka objašnjenja

Izvor podataka

Istraživanje o zaradama zasniva se na podacima iz obrasca Poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP-PD). Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti, Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Definicija zarade

U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak gradjana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.

Zaradu čine:

Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).