publikacije.stat.gov.rs - /NB/G2021/


[To Parent Directory]

6/29/2021 6:19 AM 263230 Људски ресурси у науци и технологији, Саопштење, 123.pdf
3/29/2021 8:22 AM 6394357 Анкета о радној снази, Билтен, 671.pdf
2/26/2021 12:09 PM 302810 Анкета о радној снази, Саопштење, 044.pdf
6/30/2021 10:39 AM 253439 Анкета о радној снази, Саопштење, 182.pdf
8/31/2021 10:32 AM 253945 Анкета о радној снази, Саопштење, 239.pdf
11/30/2021 10:51 AM 338416 Анкета о радној снази, Саопштење, 329.pdf
2/12/2021 7:38 AM 170878 Број стоке, Саопштење, 030.pdf
6/25/2021 8:31 AM 305561 Буџетска издвајања за науку, Саопштење, 122.pdf
12/23/2021 1:20 PM 3361612 Високо образовање, Посебна публикација, 006.pdf
7/1/2021 9:27 AM 268477 Витални догађаји, Саопштење, 180.pdf
3/12/2021 10:35 AM 248536 Гранични промет путничких моторних возила и путника, Саопштење, 064.pdf
6/4/2021 10:38 AM 246846 Гранични промет путничких моторних возила и путника, Саопштење, 146.pdf
8/27/2021 8:59 AM 249427 Гранични промет путничких моторних возила и путника, Саопштење, 229.pdf
11/26/2021 10:33 AM 301937 Гранични промет путничких моторних возила и путника, Саопштење, 314.pdf
2/10/2021 7:41 AM 222097 Грађевинска делатност , Саопштење, 028.pdf
5/10/2021 6:33 AM 223905 Грађевинска делатност , Саопштење, 119.pdf
6/15/2021 7:49 AM 184585 Грађевински радови у иностранству, Саопштење, 159.pdf
12/24/2021 7:55 AM 19053462 Демографска статистика, Демографска статистика, 018.pdf
6/24/2021 9:19 AM 252396 Дипломирани студенти, Саопштење, 164.pdf
12/17/2021 3:08 PM 4308157 Екобилтен, Билтен, 676.pdf
12/30/2021 10:33 AM 261554 Економска кретања, Саопштење, 356.pdf
10/6/2021 7:27 AM 1735322 Економски рачуни пољопривреде, Радни документ, 118.pdf
2/26/2021 7:19 AM 4450204 Енергетски биланси - коначни подаци, Билтен, 670.pdf
3/5/2021 9:49 AM 5433133 Жене и мушкарци у Републици Србији, Посебна публикација, 001.pdf
1/22/2021 12:59 PM 246184 Живорођени и умрли, Саопштење, 017.pdf
2/25/2021 8:01 AM 239561 Живорођени и умрли, Саопштење, 045.pdf
3/25/2021 10:24 AM 239895 Живорођени и умрли, Саопштење, 077.pdf
4/26/2021 9:17 AM 239875 Живорођени и умрли, Саопштење, 104.pdf
5/25/2021 11:28 AM 242416 Живорођени и умрли, Саопштење, 131.pdf
6/25/2021 8:11 AM 241296 Живорођени и умрли, Саопштење, 165.pdf
7/26/2021 7:52 AM 244094 Живорођени и умрли, Саопштење, 203.pdf
8/25/2021 8:04 AM 244444 Живорођени и умрли, Саопштење, 228.pdf
9/23/2021 12:43 PM 244849 Живорођени и умрли, Саопштење, 262.pdf
10/25/2021 8:29 AM 250859 Живорођени и умрли, Саопштење, 286.pdf
11/25/2021 10:17 AM 251557 Живорођени и умрли, Саопштење, 316.pdf
12/23/2021 8:30 AM 251081 Живорођени и умрли, Саопштење, 347.pdf
7/12/2021 8:19 AM 432097 Закључени и разведени бракови, Саопштење, 188.pdf
4/15/2021 7:58 AM 265509 Зараде запослених према делатности, нивоима квалификације и полу, Саопштење, 096.pdf
2/1/2021 7:05 AM 167338 Засејане површине у јесењој сетви, Саопштење, 020.pdf
5/6/2021 9:39 AM 169105 Заштита од штетног дејства вода, Саопштење, 103.pdf
10/15/2021 8:51 AM 170170 Издавачка делатност и штампа – Књиге и брошуре, Саопштење, 281.pdf
11/15/2021 9:53 AM 190014 Издавачка делатност и штампа– Листови и часописи, Саопштење, 302.pdf
10/29/2021 9:18 AM 134850 Индекси индустријске производње, Саопштење, 291.pdf
6/15/2021 11:10 AM 97635 Индекси промета у индустрији, Саопштење, 161.pdf
9/27/2021 9:48 AM 128842 Индекси просечних цена спољне трговине, Саопштење, 263.pdf
12/27/2021 10:43 AM 128818 Индекси просечних цена спољне трговине, Саопштење, 349.pdf
1/5/2021 11:54 AM 168866 Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште, Саопштење, 001.pdf
1/5/2021 11:55 AM 154400 Индекси цена произвођача индустријских производа за извоз, Саопштење, 002.pdf
9/7/2021 1:36 PM 165917 Индекси цена произвођача индустријских производа – укупно, Саопштење, 247.pdf
7/12/2021 9:14 AM 122168 Индекси цена произвођача производа пољопривреде и рибарства, Саопштење, 191.pdf
8/10/2021 10:59 AM 97579 Индекси цена угоститељских услуга, Саопштење, 219.pdf
12/3/2021 12:11 PM 307425 Индикатори иновативних активности, Саопштење, 334.pdf
12/3/2021 10:42 AM 233522 Индикатори материјалних токова, Саопштење, 312.pdf
4/28/2021 9:29 AM 1791301 Истраживање здравља становништва Србије 2019. године, Посебна публикација, 003.pdf
3/1/2021 10:18 AM 180562 Квартални бруто домаћи производ, Саопштење, 054.pdf
3/5/2021 10:12 AM 206590 Квартално пословање привредних друштава, Саопштење, 060.pdf
6/4/2021 8:33 AM 203585 Квартално пословање привредних друштава, Саопштење, 155.pdf
9/6/2021 9:20 AM 207938 Квартално пословање привредних друштава, Саопштење, 250.pdf
12/6/2021 11:01 AM 209825 Квартално пословање привредних друштава, Саопштење, 335.pdf
6/10/2021 7:08 AM 160929 Коришћење и заштита вода од загађивања, Саопштење, 154.pdf
12/22/2021 1:46 PM 3884458 Култура, Посебна публикација, 005.pdf
1/27/2022 8:33 AM 6141671 Малолетни учиниоци кривичних дела, Билтен, 678.pdf
7/14/2021 9:08 AM 299095 Малолетни учиниоци кривичних дела, Саопштење, 194.pdf
1/11/2021 10:25 AM 3145120 Месечни статистички билтен, Месечни билтен, 001.pdf
2/10/2021 9:38 AM 3506011 Месечни статистички билтен, Месечни билтен, 002.pdf
3/10/2021 12:25 PM 11105647 Месечни статистички билтен, Месечни билтен, 003.pdf
4/12/2021 11:30 AM 3498510 Месечни статистички билтен, Месечни билтен, 004.pdf
5/10/2021 9:24 AM 3553560 Месечни статистички билтен, Месечни билтен, 005.pdf
6/10/2021 6:36 AM 3513564 Месечни статистички билтен, Месечни билтен, 006.pdf
7/9/2021 10:03 AM 4132407 Месечни статистички билтен, Месечни билтен, 007.pdf
8/10/2021 8:04 AM 3530019 Месечни статистички билтен, Месечни билтен, 008.pdf
9/10/2021 7:06 AM 3470452 Месечни статистички билтен, Месечни билтен, 009.pdf
10/11/2021 8:39 AM 3685117 Месечни статистички билтен, Месечни билтен, 010.pdf
11/10/2021 8:56 AM 3513064 Месечни статистички билтен, Месечни билтен, 011.pdf
12/10/2021 7:39 AM 3379036 Месечни статистички билтен, Месечни билтен, 012.pdf
12/1/2021 11:50 AM 356002 Методологија - Годишња статистикa биљне производње , Мет. објашњења и остали материјали, 005.pdf
1/11/2021 10:32 AM 153900 Наводњавање, Саопштење, 006.pdf
7/2/2021 9:16 AM 6361323 Научноистраживачка делатност, Билтен, 673.pdf
12/24/2021 7:56 AM 16267970 Општине и региони у Републици Србији, Општине и региони, 048.pdf
9/23/2021 12:42 PM 175278 Остварена производња пшенице и раног воћа и очекивани приноси касних усева, воћа и грожђа, Саопштење, 261.pdf
5/6/2021 9:37 AM 208019 Отпадне воде из насеља, Саопштење, 102.pdf
7/1/2021 9:27 AM 180594 Очекивана производња пшенице, малина и вишања и засејане површине кукуруза, шећерне репе, сунцокрета и соје, Саопштење, 171.pdf
5/21/2021 6:24 AM 220624 Подизање и гајење шума, Саопштење, 126.pdf
9/17/2021 7:40 AM 203261 Порези у области животне средине, Саопштење, 256.pdf
4/22/2021 5:50 AM 5250198 Пословање предузећа у Републици Србији, према облицима својине, (2018–2019.), Посебна публикација, 002.pdf
12/23/2021 8:28 AM 7657152 Правна и одговорна лица – учиниоци привредних преступа, Билтен, 679.pdf
8/27/2021 9:00 AM 311882 Правна и одговорна лица – учиниоци привредних преступа, Саопштење, 230.pdf
3/12/2021 10:35 AM 267546 Први пут регистрована друмска моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде на путевима, Саопштење, 063.pdf
6/7/2021 7:47 AM 257061 Први пут регистрована друмска моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде на путевима, Саопштење, 145.pdf
8/27/2021 9:01 AM 249708 Први пут регистрована друмска моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде на путевима, Саопштење, 232.pdf
11/26/2021 10:34 AM 256161 Први пут регистрована друмска моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде на путевима, Саопштење, 315.pdf
8/30/2021 10:28 AM 1490909 Предузетници у Републици Србији, Радни документ, 117.pdf
8/13/2021 8:33 AM 1590610 Предузећа у Републици Србији, према величини, Радни документ, 116.pdf
4/16/2021 6:29 AM 224652 Предшколско васпитање и образовање, Саопштење, 092.pdf
3/1/2021 7:29 AM 198056 Продаја и откуп производа пољопривреде, шумарства и рибарства, Саопштење, 049.pdf
6/1/2021 9:01 AM 202198 Продаја и откуп производа пољопривреде, шумарства и рибарства, Саопштење, 140.pdf
9/1/2021 8:26 AM 198987 Продаја и откуп производа пољопривреде, шумарства и рибарства, Саопштење, 235.pdf
12/1/2021 9:34 AM 201823 Продаја и откуп производа пољопривреде, шумарства и рибарства, Саопштење, 320.pdf
3/1/2021 7:30 AM 185744 Промет пољопривредних производа на пијацама, Саопштење, 050.pdf
6/1/2021 9:05 AM 183120 Промет пољопривредних производа на пијацама, Саопштење, 141.pdf
9/1/2021 8:27 AM 185856 Промет пољопривредних производа на пијацама, Саопштење, 236.pdf
12/1/2021 9:34 AM 186001 Промет пољопривредних производа на пијацама, Саопштење, 321.pdf
1/29/2021 7:15 AM 292340 Промет робе у трговини на мало, Саопштење, 027.pdf
2/26/2021 7:21 AM 288065 Промет робе у трговини на мало, Саопштење, 051.pdf
3/31/2021 8:59 AM 290753 Промет робе у трговини на мало, Саопштење, 081.pdf
4/29/2021 5:47 AM 290537 Промет робе у трговини на мало, Саопштење, 110.pdf
6/30/2021 9:24 AM 293224 Промет робе у трговини на мало, Саопштење, 170.pdf
7/30/2021 8:43 AM 291663 Промет робе у трговини на мало, Саопштење, 207.pdf
8/31/2021 9:16 AM 291000 Промет робе у трговини на мало, Саопштење, 240.pdf
9/30/2021 9:16 AM 291397 Промет робе у трговини на мало, Саопштење, 267.pdf
10/29/2021 8:44 AM 298555 Промет робе у трговини на мало, Саопштење, 290.pdf
11/30/2021 10:18 AM 297850 Промет робе у трговини на мало, Саопштење, 325.pdf
12/30/2021 10:33 AM 298397 Промет робе у трговини на мало, Саопштење, 355.pdf
7/1/2021 9:29 AM 401334 Процењен број становника, Саопштење, 181.pdf
12/23/2021 8:29 AM 4913723 Пунолетни учиниоци кривичних дела, Билтен, 677.pdf
7/14/2021 9:19 AM 543263 Пунолетни учиниоци кривичних дела, Саопштење, 195.pdf
9/17/2021 7:40 AM 162546 Рачун емисије у ваздух, Саопштење, 251.pdf
12/8/2021 9:52 AM 182628 Рачун за сектор еколошких добара и услуга, Саопштење, 331.pdf
3/31/2021 1:27 PM 3584420 Регионални бруто домаћи производ, Радни документ, 115.pdf
10/15/2021 11:18 AM 7393123 Региони у Републици Србији, Региони, 001.pdf
3/12/2021 10:36 AM 229633 Регистрована друмска моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде на путевима, Саопштење, 072.pdf
1/28/2021 7:52 AM 876642 Регистрована запосленост по општинама и градовима, Саопштење, 013.pdf
1/28/2021 7:53 AM 737919 Регистрована запосленост, Саопштење, 014.pdf
1/28/2021 7:54 AM 284001 Регистрована запосленост, Саопштење, 015.pdf
3/19/2021 8:54 AM 7331995 Саобраћај и телекомуникације, Билтен, 669.pdf
5/27/2021 6:37 AM 213447 Сеча дрвета, Саопштење, 129.pdf
10/15/2021 10:24 AM 319132 Сиромаштво и социјална неједнакост, Саопштење, 282.pdf
5/6/2021 9:37 AM 193666 Снабдевање питком водом, Саопштење, 101.pdf
10/27/2021 8:49 AM 5453367 Спољнотрговинска робна размена по карактеристикама предузећа, Билтен, 675.pdf
7/16/2021 8:10 AM 164811 Спољнотрговинска робна размена - по текућeм курсу, РСД, Саопштење, 196.pdf
4/8/2021 6:11 AM 260895 Средње образовање – почетак школске године, Саопштење, 067.pdf
5/13/2021 9:11 AM 2311301 Средње образовање – почетак школске године, Билтен, 672.pdf
10/11/2021 8:42 AM 2602787 Статистика и рачуни животне средине, Посебна публикација, 004.pdf
5/27/2021 6:33 AM 1138243 Статистика сточарске производње - Mетодолошки извештај, Мет. објашњења и остали материјали, 003.pdf
11/19/2021 12:48 PM 20996102 Статистички годишњак Републике Србије, Статистички годишњак, 054.pdf
4/1/2021 8:25 AM 15836987 Статистички календар Републике Србије, Статистички календар, 014.pdf
7/2/2021 9:56 AM 274513 Створени и третирани отпад, Саопштење, 172.pdf
7/12/2021 2:12 PM 2904741 Трендови - Ажурирано издање, 12. 7. 2021., Трендoви, 002.pdf
3/19/2021 11:39 AM 2856936 Трендови, Трендoви, 001.pdf
6/21/2021 8:28 AM 2469730 Трендови, Трендoви, 002.pdf
9/20/2021 10:34 AM 2498601 Трендови, Трендoви, 003.pdf
12/22/2021 12:27 PM 4550151 Трендови, Трендoви, 004.pdf
11/18/2021 10:23 AM 236649 Трошкови за заштиту животне средине, Саопштење, 309.pdf
7/1/2021 11:25 AM 292536 Туристички промет, Саопштење, 132.pdf
6/25/2021 8:32 AM 409212 Укупан превоз путника и робе, Саопштење, 166.pdf
9/24/2021 10:12 AM 316048 Укупан превоз путника и робе, Саопштење, 260.pdf
6/4/2021 10:34 AM 171156 Улаз, излаз и транзит друмских теретних возила, по земљама регистрације возила, Саопштење, 147.pdf
3/1/2021 7:31 AM 184721 Унутрашња трговина, Саопштење, 053.pdf
6/1/2021 9:03 AM 185638 Унутрашња трговина, Саопштење, 135.pdf
9/1/2021 8:25 AM 184223 Унутрашња трговина, Саопштење, 231.pdf
12/1/2021 9:35 AM 186698 Унутрашња трговина, Саопштење, 323.pdf
7/9/2021 8:06 AM 747419 Унутрашње миграције, Саопштење, 189.pdf
6/24/2021 9:18 AM 239677 Уписани студенти, Саопштење, 163.pdf
10/22/2021 10:51 AM 7749693 Употреба информационо–комуникационих технологија, Употреба ИКТ-а, 016.pdf
1/5/2021 11:56 AM 146459 Цене на мало пољопривредних производа, Саопштење, 005.pdf
9/20/2021 10:31 AM 145933 Цене на мало пољопривредних производа, Саопштење, 259.pdf
6/4/2021 8:26 AM 181448 Штете у шумама, Саопштење, 137.pdf
9/3/2021 6:34 AM 2480702 Шумарство, Билтен, 674.pdf