publikacije.stat.gov.rs - /NB/G2020/


[To Parent Directory]

8/31/2020 10:22 AM 203522 Анкета о радној снази, Саопштење, 237.pdf
8/26/2020 10:28 AM 285498 Гранични промет путничких моторних возила и путника, Саопштење, 232.pdf
8/10/2020 10:35 AM 222745 Грађевинска делатност , Саопштење, 213.pdf
8/25/2020 10:16 AM 244788 Живорођени и умрли, Саопштење, 229.pdf
7/31/2020 12:49 PM 7619352 Избори за народне посланике Народне скупштине Републике Србије., Посебна публикација, 003.pdf
8/14/2020 10:20 AM 231464 Издате грађевинске дозволе, Саопштење, 220.pdf
9/15/2020 10:44 AM 231718 Издате грађевинске дозволе, Саопштење, 255.pdf
8/7/2020 11:36 AM 211791 Индекси цена произвођача индустријских производа – укупно, Саопштење, 216.pdf
8/31/2020 10:28 AM 133261 Квартални бруто домаћи производ, Саопштење, 245.pdf
9/4/2020 9:49 AM 201124 Квартално пословање привредних друштава, Саопштење, 251.pdf
8/10/2020 9:45 AM 3605761 Месечни статистички билтен, Месечни билтен, 008.pdf
9/10/2020 8:11 AM 3815422 Месечни статистички билтен, Месечни билтен, 009.pdf
9/18/2020 8:55 AM 228941 Порези у области животне средине, Саопштење, 233.pdf
8/26/2020 10:28 AM 307344 Правна и одговорна лица – учиниоци привредних преступа, Саопштење, 228.pdf
8/26/2020 10:27 AM 226315 Први пут регистрована друмска моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде на путевима, Саопштење, 227.pdf
9/7/2020 3:08 PM 1726593 Предузетници у Републици Србији, Радни документ, 113.pdf
8/13/2020 1:37 PM 1834894 Предузећа у Републици Србији, према величини, Радни документ, 112.pdf
9/1/2020 9:44 AM 128245 Продаја и откуп производа пољопривреде, шумарства и рибарства, Саопштење, 234.pdf
9/1/2020 9:45 AM 113021 Промет пољопривредних производа на пијацама, Саопштење, 235.pdf
7/31/2020 10:15 AM 291410 Промет робе у трговини на мало, Саопштење, 207.pdf
8/31/2020 10:26 AM 193267 Промет робе у трговини на мало, Саопштење, 239.pdf
8/25/2020 10:15 AM 220747 Просечне зараде по запосленом, Саопштење, 226.pdf
9/18/2020 8:56 AM 166124 Рачун емисије у ваздух, Саопштење, 253.pdf
7/30/2020 11:46 AM 447862 Регистрована запосленост, Саопштење, 203.pdf
9/9/2020 2:06 PM 2413700 Трендови - специјално издање - Перформансе пословања привреде Републике Србије 2015-2019., Трендoви, 003.pdf
9/1/2020 10:47 AM 113253 Унутрашња трговина, Саопштење, 236.pdf
9/15/2020 10:43 AM 459768 Цене станова новоградње, Саопштење, 252.pdf
9/4/2020 8:41 AM 8657475 Шумарство, Билтен, 660.pdf