publikacije.stat.gov.rs - /NB/G2020/


[To Parent Directory]

10/27/2020 2:28 PM 7278080 Srbija Istraživanje višestrukih pokazatelja 2019. i Srbija – romska naselja Istraživanje višestrukih pokazatelja, Посебна публикација, 004.pdf
10/27/2020 2:29 PM 3881663 Statisticki rezime Srbija lstrazivanje visestrukih pokazatelja 2019 Srbija - romska naselja lstrazivanje visestrukih pokazatelja, Посебна публикација, 005.pdf
11/16/2020 10:37 AM 3653544 Анкета о потрошњи домаћинстава, Билтен, 662.pdf
8/31/2020 9:22 AM 203522 Анкета о радној снази, Саопштење, 237.pdf
10/1/2020 11:26 AM 267776 Бруто домаћи производ, Саопштење, 269.pdf
9/24/2020 12:44 PM 274546 Буџетска издвајања за науку, Саопштење, 148.pdf
8/26/2020 9:28 AM 285498 Гранични промет путничких моторних возила и путника, Саопштење, 232.pdf
11/23/2020 8:59 AM 295817 Гранични промет путничких моторних возила и путника, Саопштење, 312.pdf
8/10/2020 9:35 AM 222745 Грађевинска делатност , Саопштење, 213.pdf
11/10/2020 10:13 AM 220742 Грађевинска делатност , Саопштење, 301.pdf
10/1/2020 9:50 AM 1904342 Економски рачуни пољопривреде, Радни документ, 114.pdf
8/25/2020 9:16 AM 244788 Живорођени и умрли, Саопштење, 229.pdf
9/25/2020 9:15 AM 245617 Живорођени и умрли, Саопштење, 261.pdf
10/26/2020 9:53 AM 297455 Живорођени и умрли, Саопштење, 288.pdf
7/31/2020 11:49 AM 7619352 Избори за народне посланике Народне скупштине Републике Србије., Посебна публикација, 003.pdf
10/12/2020 9:40 AM 169716 Издавачка делатност и штампа – Књиге и брошуре, Саопштење, 279.pdf
11/16/2020 10:35 AM 188738 Издавачка делатност и штампа– Листови и часописи, Саопштење, 307.pdf
8/14/2020 9:20 AM 231464 Издате грађевинске дозволе, Саопштење, 220.pdf
9/15/2020 9:44 AM 231718 Издате грађевинске дозволе, Саопштење, 255.pdf
10/15/2020 8:33 AM 231043 Издате грађевинске дозволе, Саопштење, 278.pdf
11/16/2020 10:34 AM 231337 Издате грађевинске дозволе, Саопштење, 304.pdf
11/20/2020 11:27 AM 347508 Инвестиције у основна средства, Саопштење, 311.pdf
10/8/2020 7:53 AM 286111 Индекси индустријске производње, Саопштење, 267.pdf
10/12/2020 10:27 AM 191978 Индекси потрошачких цена, Саопштење, 282.pdf
9/28/2020 6:21 AM 128319 Индекси просечних цена спољне трговине, Саопштење, 263.pdf
8/7/2020 10:36 AM 211791 Индекси цена произвођача индустријских производа – укупно, Саопштење, 216.pdf
11/16/2020 11:14 AM 97032 Индекси цена репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди, Саопштење, 309.pdf
10/9/2020 9:31 AM 194655 Индекси цена угоститељских услуга, Саопштење, 281.pdf
8/31/2020 9:28 AM 133261 Квартални бруто домаћи производ, Саопштење, 245.pdf
9/4/2020 8:49 AM 201124 Квартално пословање привредних друштава, Саопштење, 251.pdf
8/10/2020 8:45 AM 3605761 Месечни статистички билтен, Месечни билтен, 008.pdf
9/10/2020 7:11 AM 3815422 Месечни статистички билтен, Месечни билтен, 009.pdf
10/9/2020 8:28 AM 3261417 Месечни статистички билтен, Месечни билтен, 010.pdf
11/10/2020 7:39 AM 3213311 Месечни статистички билтен, Месечни билтен, 011.pdf
9/25/2020 9:16 AM 173384 Остварена производња пшенице и раног воћа и очекивани приноси касних усева, воћа и грожђа, Саопштење, 262.pdf
9/18/2020 7:55 AM 228941 Порези у области животне средине, Саопштење, 233.pdf
8/26/2020 9:28 AM 307344 Правна и одговорна лица – учиниоци привредних преступа, Саопштење, 228.pdf
8/26/2020 9:27 AM 226315 Први пут регистрована друмска моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде на путевима, Саопштење, 227.pdf
11/23/2020 9:01 AM 250414 Први пут регистрована друмска моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде на путевима, Саопштење, 313.pdf
9/7/2020 2:08 PM 1726593 Предузетници у Републици Србији, Радни документ, 113.pdf
11/2/2020 9:32 AM 5709650 Предузећа по величини и предузетници у Републици Србији, (2016-2018), Посебна публикација, 006.pdf
8/13/2020 12:37 PM 1834894 Предузећа у Републици Србији, према величини, Радни документ, 112.pdf
9/1/2020 8:44 AM 128245 Продаја и откуп производа пољопривреде, шумарства и рибарства, Саопштење, 234.pdf
9/1/2020 8:45 AM 113021 Промет пољопривредних производа на пијацама, Саопштење, 235.pdf
7/31/2020 9:15 AM 291410 Промет робе у трговини на мало, Саопштење, 207.pdf
8/31/2020 9:26 AM 193267 Промет робе у трговини на мало, Саопштење, 239.pdf
9/30/2020 9:21 AM 291392 Промет робе у трговини на мало, Саопштење, 265.pdf
10/30/2020 10:46 AM 292479 Промет робе у трговини на мало, Саопштење, 291.pdf
8/25/2020 9:15 AM 220747 Просечне зараде по запосленом, Саопштење, 226.pdf
9/25/2020 9:14 AM 217105 Просечне зараде по запосленом, Саопштење, 259.pdf
9/18/2020 7:56 AM 166124 Рачун емисије у ваздух, Саопштење, 253.pdf
10/16/2020 9:26 AM 16917723 Региони у Републици Србији, Региони, 001.pdf
7/30/2020 10:46 AM 447862 Регистрована запосленост, Саопштење, 203.pdf
10/29/2020 9:42 AM 487179 Регистрована запосленост, Саопштење, 286.pdf
10/15/2020 8:35 AM 278648 Сиромаштво и социјална неједнакост, Саопштење, 283.pdf
10/28/2020 8:19 AM 5689277 Спољнотрговинска робна размена по карактеристикама предузећа, Билтен, 661.pdf
10/22/2020 8:10 AM 26898703 Статистички годишњак Републике Србије, Статистички годишњак, 053.pdf
9/9/2020 1:06 PM 2413700 Трендови - специјално издање - Перформансе пословања привреде Републике Србије 2015-2019., Трендoви, 003.pdf
9/21/2020 10:59 AM 3074019 Трендови, Трендoви, 004.pdf
11/20/2020 11:26 AM 170470 Трошкови за заштиту животне средине, Саопштење, 310.pdf
9/29/2020 8:29 AM 328981 Укупан превоз путника и робе, Саопштење, 266.pdf
9/1/2020 9:47 AM 113253 Унутрашња трговина, Саопштење, 236.pdf
9/22/2020 7:14 AM 7028033 Употреба информационо–комуникационих технологија, Употреба ИКТ-а, 015.pdf
11/20/2020 11:03 AM 173707 Цене на мало пољопривредних производа, Саопштење, 314.pdf
9/15/2020 9:43 AM 459768 Цене станова новоградње, Саопштење, 252.pdf
9/4/2020 7:41 AM 8657475 Шумарство, Билтен, 660.pdf