САОПШТЕЊЕ
Национални рачуни - Квартални национални рачуни
30.11.2021
Процена Периодика објављивања: квартална Датум следеће објаве: 28.02.2022

Квартални бруто домаћи производ, III квартал 2021.

Реални раст бруто домаћег производа у трећем кварталу 2021. године, у односу на исти период претходне године, износио је 7,7%.

Реални раст бруто домаћег производа у трећем кварталу 2021. године, у односу на исти период претходне године, износио је 7,7%. 

Десезонирана серија података показује раст бруто домаћег производа у трећем кварталу 2021. године од 1,6% у односу на претходни квартал.

Посматрано по делатностима, у трећем кварталу 2021. године, у односу на исти период претходне године, значајан реални раст бруто додате вредности забележен је у сектору трговине на велико и мало и поправке моторних возила, саобраћаја и складиштења и услуга смештаја и исхране, 17,0%, сектору грађевинарства, 15,8% и сектору стручних, научних, иновационих и техничких делатности и административних и помоћних услужних делатности, 13,7%.

Посматрано по агрегатима употребе бруто домаћег производа, у трећем кварталу 2021. године, у односу на исти период претходне године, реални раст забележен је код свих агрегата: издаци за финалну потрошњу домаћинстава, 8,2%, издаци за финалну потрошњу непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима (НПИД), 6,8%, издаци за финалну потрошњу државе, 7,8%, бруто инвестиције у основна средства, 12,6%, извоз робе и услуга, 22,5% и увоз робе и услуга, 22,9%.

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.

1. Квартални бруто домаћи производ, стопе реалног раста

Република Србија                                                                                                                                                                                %
  2020 20211)
I II III IV I II III
Недесезонирани подаци, промене,према истом кварталу претходне године5.2-6.3-1.3-1.01.613.77.7
Десезонирани подаци, промене, према претходном кварталу-0.6-9.27.12.51.91.61.6
1) Процена.

2. Бруто додата вредност и бруто домаћи производ, текуће цене

Република Србија                                                                                                                                                                                мил.РСД
  2020 20211)
I II III IV I II III
A - Пољопривреда, шумарство и рибарство66897.775886.7105337.8100881.971586.887452.0128388.5
B-E - Рударство; Прерађивачка индустрија; Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром; Снабдевање водом и управљање отпадним водама273510.6236649.2271489.7288522.8285920.2290356.8300050.7
F - Грађевинарство55026.267152.278087.799034.764215.683738.7100733.1
G-I - Трговина на велико и мало и поправка моторних возила; Саобраћај и складиштење;Услуге смештаја и исхране212782.6191302.4227460.5237886.6225011.7267828.0283593.2
J - Информисање и комуникације73296.273549.474315.177496.678571.779272.278164.5
K - Финансијске делатности и делатност осигурања43444.045543.745096.547401.445344.247474.846545.6
L - Пoсловање некретнинама93318.794810.699537.299552.093802.497208.4102043.0
M-N - Стручне, научне, иновационе и техничке делатности; Административне и помоћне услужне делатности87701.370908.785500.486185.583484.992976.299649.1
O-Q - Државна управа и обавезно социјално осигурање; Образовање; Здравствена и социјална заштита160029.1170049.4156172.1178802.9171958.7177318.4179250.3
R-T - Уметност, забава и рекреација; Остале услужне делатности; Делатност домаћинства као послодавца34215.624064.731976.331179.629985.832993.040787.4
Бруто додата вредност (БДВ)1100222.01049916.91174973.41246944.01149882.11256618.61359205.2
Нето порези212283.4230829.6236489.5250557.5215681.0275392.4267403.8
Бруто домаћи производ (БДП)1312505.41280746.51411462.91497501.51365563.01532011.01626609.1
1) Процена.

3. Бруто додата вредност и бруто домаћи производ, стопе реалног раста (промене, према истом периоду претходне године)

Република Србија                                                                                                                                                                                %
  2020 20211)
I II III IV I II III
A - Пољопривреда, шумарство и рибарство2.12.42.22.0-4.9-4.4-4.8
B-E - Рударство; Прерађивачка индустрија; Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром; Снабдевање водом и управљање отпадним водама4.1-7.83.21.44.015.02.6
F - Грађевинарство23.6-0.5-15.0-7.816.114.615.8
G-I - Трговина на велико и мало и поправка моторних возила; Саобраћај и складиштење;Услуге смештаја и исхране2.2-16.0-3.6-3.85.733.517.0
J - Информисање и комуникације13.37.07.17.45.26.64.1
K - Финансијске делатности и делатност осигурања4.53.95.14.53.53.72.8
L - Пoсловање некретнинама-0.1-0.5-0.3-0.1-0.20.30.2
M-N - Стручне, научне, иновационе и техничке делатности; Административне и помоћне услужне делатности4.6-20.0-5.9-6.7-7.328.113.7
O-Q - Државна управа и обавезно социјално осигурање; Образовање; Здравствена и социјална заштита10.56.1-1.93.10.4-2.07.7
R-T - Уметност, забава и рекреација; Остале услужне делатности; Делатност домаћинства као послодавца0.7-30.2-8.4-11.8-12.837.722.7
Бруто додата вредност (БДВ)5.5-6.1-1.3-0.82.113.27.5
Нето порези3.9-7.2-1.5-1.9-1.216.18.8
Бруто домаћи производ (БДП)5.2-6.3-1.3-1.01.613.77.7
1) Процена.

Табеле:


Методолошка објашњења кварталних обрачуна налазе се на сајту Републичког завода за статистику https://www.stat.gov.rs/istrazivanja/methodology-and-documents/?a=09&s=090201.

Серије података у текућим ценама, ценама претходне године, уланчане мере обима (референтна 2015. година) и десезонирани БДП од првог квартала 1995. године, доступни су на сајту Републичког завода за статистику, у бази података https://data.stat.gov.rs/?caller=090201&languageCode=sr-Cyrl.